Αρχική

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ειδικές μικροβιολογικές εξετάσεις


Όλες οι ειδικές μικροβιολογικές εξετάσεις
Κατάλογος όλων των ειδικών μικροβιολογικών εξετάσεων:
-Ουροκαλλιέργεια
-Ουροκαλλιέργεια προ μάλαξης προστάτη
-Ουροκαλλιέργεια μετά μάλλαξη προστάτη
-Ουροκαλλιέργεια για B.Koch
-Ουρεόπλασμα ούρων
-Μυκόπλασμα ούρων
-Χλαμύδια ούρων
-Καλλιέργεια σπέρματος
-Καλλιέργεια σπέρματος αναερόβια
-Ουρεόπλασμα σπέρματος
-Μυκόπλασμα σπέρματος
-Χλαμύδια σπέρματος
-Σπερμοδιάγραμμα
-Πυοσφαίρια σπέρματος
-Φρουκτόζη σπέρματος
-Ph σπέρματος
-Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος
-Μυκόπλασμα ουρηθρικού εκκρίματος
-Ουρεόπλασμα ουρηθρικού εκκρίματος
-Χλαμύδια ουρηθρικού εκκρίματος
-Ουρηθρικό έκκριμα για μύκητες
-Ουρηθρικό έκκριμα για τριχομονάδες
-Ουρηθρικό έκκριμα για Neisseria
-Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος
-Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος για αναερόβια
-Μυκόπλασμα κολπικού
-Ουρεόπλασμα κολπικού
-Καλλιέργεια τραχηλικού
-Τραχηλικό για Neisseria
-Καλλιέργεια προστατικού υγρού
-Καλλιέργεια προστατικού υγρού μετά μάλαξη προστάτη
-Χλαμύδια προστατικού υγρού
-Καλλιέργεια κοπράνων
-Καλλιέργεια κοπράνων για Campylobacter
-Rota-Adeno ιοί
-Παρασιτολογική κοπράνων
-Mayer κοπράνων
-Οργανική ταυτοποίηση μικροβίων εντέρου
-Καλλιέργεια ρινικού εκκρίματος
-Ηωσινόφιλα ρινικού
-Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος
-Καλλιέργεια αμυγδαλικού επιχρίσματος
-Καλλιέργεια πύου ωτός
-Καλλιέργεια πύου ωτός αναερόβια
-Τυποποίηση στρεπτόκοκκκων ωτός
-Τυποποίηση στρεπτόκοκκκων ρινός
-Τυποποίηση στρεπτόκοκκκων φάρυγγα
-Strept test
-Καλλιέργεια οφθαλμικού επιχρίσματος
-Χλαμύδια οφθαλμικού
-Οφθαλμικό άμεσο κατά Gram
-Ηωσινόφιλα δακρύων
-Πτύελα άμεσο παρασκεύασμα
-Πτύελα άμεσο κατά Gram
-Πτύελα άμεσο για B.Koch
-Καλλιέργεια αρθρικού υγρού
-Καλλιέργεια τριχών, νυχιών, ξεσμάτων δέρματος
-Καλλιέργεια τριχών, νυχιών, ξεσμάτων δέρματος για μύκητες
-Άμεσο τριχών, νυχιών, ξεσμάτων δέρματος για μύκητες
-Αντιμυκητόγραμμα
-Τεστ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
-Τεστ κυήσεως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου