Αρχική

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Σάλπα


Salema - Σάλπα (Sarpa salpa)
Ψαρεύεται με δίχτυα στους βραχώδεις βυθούς.

H σάλπα θέλει να την καθαρίζετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και μπορεί να γίνει και πλακί. Αν είναι γύρω στο 1 κιλό είναι πολύ νόστιμη στα κάρβουνα. 
Πάντως αν τις αφήσετε για λίγο ζωντανές σε ένα μπουγέλο με νερό μετά από λίγο τα βγάζουν όλα από μόνες τους. Εκεί να δείτε μαυρίλα το νερό. Η μαυρίλα πρέπει να έχει σχέση με τα χορταρικά που τρώνε, μάλλον. 
Όσο για το ψάρεμά της, πιάνεται με ζυμάρι που έχει έντονη τη μυρωδιά αλευριού αν και μπορεί να ψαρεύεται με ντομάτα ή και σταφύλι σε άλλα μέρη.

Νόσος Von Hippel–Lindau


Ο γερμανός οφθαλμίατρος, Eugen von Hippel πρώτος περιέγραψε τα αγγειώματα στο μάτι το 1904. Ο Arvid Lindau περιέγραψε  τα αγγειώματα της παρεγκεφαλίδας και της σπονδυλικής στήλης το 1927. 
Ο όρος von Hippel-Lindau, ως ασθένεια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1936.
Η Νόσος Von Hippel–Lindau  (VHL), ICD-10 Q85.8 έχει μια συχνότητα μία σε 36.000 γεννήσεις. Τα σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο VHL περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, προβλήματα με την ισορροπία και το περπάτημα, ζάλη, αδυναμία των άκρων, προβλήματα όρασης, καθώς και υψηλή αρτηριακή πίεση. Η νόσος του VHL περιλαμβάνει αγγειωμάτωση, αιμαγγειοβλαστώματα,  φαιοχρωμοκύττωμα, νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, κύστεις του παγκρέατος, ορώδες κυσταδένωμα και café au lait κηλίδες.
Η αγγειωμάτωση εμφανίζεται στο 37, 2% των ασθενών που εμφανίζουν τη νόσο VHL και συνήθως, εμφανίζεται στον αμφιβληστροειδή. Η απώλεια της όρασης είναι πολύ συχνή. Ωστόσο, άλλα όργανα μπορεί να επηρεαστούν.  Τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι καρδιακές προσβολές και τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι συχνά. Περίπου το 40% των ασθενών με νόσο VHL εμφανίζει αιμαγγειοβλαστώματα στο  ΚΝΣ (60-80%). Τα σπονδυλικά αιμαγγειοβλαστώματα  είναι τα πιο συχνά (80%).
Η νόσος προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο του Vοn Hippel-Lindau καταστολέα όγκου (VHL) στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 3 (3p25-26). 
H νόσος Von Hippel-Lindau κληρονομείται με τον αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Κάθε κύτταρο στο σώμα έχει 2 αντίγραφα κάθε γονιδίου. Στη νόσο VHL ένα αντίγραφο του γονιδίου VHL έχει μία μετάλλαξη και παράγει μια ελαττωματική πρωτεΐνη VHL (pVHL). Ωστόσο, το δεύτερο αντίγραφο εξακολουθεί να παράγει μία λειτουργική πρωτεΐνη.
Όγκοι αναπτύσσονται μόνο σε κύτταρα, όπου το δεύτερο αντίγραφο του γονιδίου έχει μεταλλαχθεί. Η έλλειψη αυτής της πρωτεΐνης προκαλεί τους όγκους.
Περίπου, 20% των περιπτώσεων της νόσου VHL παρατηρείται σε άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό (de novo μετάλλαξη). 
Η κληρονομική μετάλλαξη του γονιδίου VHL είναι υπεύθυνη για το υπόλοιπο 80 τοις εκατό των περιπτώσεων.
VHL υπότυποι της νόσου
Τύπος 1
Διαγραφή ή μικρή μετάλλαξη. Παρατηρούνται αιμαγγειοβλαστώματα, ενώ ο καρκίνος νεφρού και τα φαιοχρωμοκυττώματα είναι σπάνια.
Τύπος 2
Η Τύπου 2 νόσος VHL υποδιαιρείται σε 2Α, 2Β και 2C και χαρακτηρίζεται, κυρίως, από μέτριες μεταλλάξεις. Οι τύπου 2Α έχουν αιμαγγειοβλαστώματα, φαιοχρωμοκυτώματα. αλλά όχι νεφρικό καρκίνωμα. Οι τύπου 2Β έχουν και τους 3 καρκίνους, ενώ ο τύπος 2C μόνο φαιοχρωμοκύττωμα. 
Τύπος 3
Ο τύπος 3 VHL αναπτύσσει Chuvash πολυκυτταραιμία
Η VHL πρωτεΐνη
Η ρύθμιση του HIF1α από την  pVHL. Σε νόσο VHL, οι μεταλλάξεις προκαλούν αλλοιώσεις στην pVHL πρωτεΐνη, συνήθως στην θέση HIF1α  σύνδεσης.
Υπό κανονικές επίπεδα οξυγόνου, ο  παράγοντας υποξίας 1α HIF1α δεσμεύει τον pVHL μέσω 2 υδροξυλιωμένης προλίνης. Αυτό οδηγεί σε αποικοδόμησή της μέσω του πρωτεασώματος. 
Κατά τη διάρκεια της υποξίας, τα υπολείμματα προλίνης δεν είναι υδροξυλιωμένα και η pVHL δεν μπορεί να τα δεσμεύσει. Ο HIF1α προκαλεί την μεταγραφή των γονιδίων που περιέχουν το στοιχείο απόκρισης στην υποξία. Σε νόσο VHL, οι γενετικές μεταλλάξεις προκαλούν αλλοιώσεις στην pVHL πρωτεΐνη, συνήθως στην HIF1α θέση σύνδεσης.
Σε κανονικές φυσιολογικές συνθήκες, η  pVHL αναγνωρίζει και συνδέεται με την HIF1α μόνο όταν το οξυγόνο είναι παρόν. Σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου ή σε περιπτώσεις, όπου το γονίδιο VHL είναι μεταλλαγμένο, η  pVHL δεν συνδέεται με τον  HIF1α. Αυτό ενεργοποιεί τη μεταγραφή ενός αριθμού γονιδίων, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (vascular endothelial growth factor), των γονιδίων του  προερχόμενου από αιμοπετάλια παράγοντα ανάπτυξης Β (platelet-derived growth factor B),  των γονιδίων της ερυθροποιητίνης και τα γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό της γλυκόζης.Διάγνωση
Σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό  νόσου VHL, ένα αιμαγγειοβλάστωμα, φαιοχρωμοκύτωμα ή καρκίνωμα των νεφρικών κυττάρων μπορεί να είναι επαρκές για να γίνει η διάγνωση. Όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό τουλάχιστον οι  τύποι όγκων απαιτούνται  για τη διάγνωση της νόσου VHL.
Δεν υπάρχει τρόπος να αντιστραφεί η παρουσία της μετάλλαξης VHL. Παρ 'όλα αυτά, η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων της νόσου VHL μπορεί να μειώσει σημαντικά τις επιπλοκές και να βελτιώσει την ποιότητας της ζωής.
Για το λόγο αυτό, τα άτομα με νόσο VHL συνήθως ελέγχονται τακτικά για αγγειώματα του αμφιβληστροειδούς, αιμαγγειοβλαστώματα του ΚΝΣ, καρκίνο του νεφρού και φαιοχρωμοκυττώματα. Τα αιμαγγειοβλαστώματα του ΚΝΣ, συνήθως, αφαιρούνται χειρουργικά, όταν είναι συμπτωματικά. Η φωτοπηξία και η  κρυοθεραπεία χρησιμοποιούνται, συνήθως, για τη θεραπεία των συμπτωματικών αγγειωμάτων  αμφιβληστροειδούς,  αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντι-αγγειογενετικές θεραπείες. Ο όγκος Νεφρού μπορεί να αφαιρεθεί με μία μερική νεφρεκτομή ή άλλες τεχνικές, όπως η καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες.
Βιβλιογραφία
 • Richard, S; Gardie, B; Couvé, S; Gad, S (2012 May 30). "Von Hippel-Lindau: How a rare disease illuminates cancer biology.". Seminars in cancer biology.
 • Wong WT, n E, Agró Coleman HR et al. (February 2007). "Genotype–phenotype correlation in von Hippel–Lindau disease with retinal angiomatosis". Archives of ophthalmology 125 (2): 239–45.
 • Kim, JJ; Rini, BI; Hansel, DE (2010). "Von Hippel Lindau syndrome.". Advances in experimental medicine and biology 685: 228-49.
 • Maher, ER; Neumann, HP; Richard, S (2011 Jun). "von Hippel-Lindau disease: a clinical and scientific review.". European journal of human genetics : EJHG 19 (6): 617-23. PMID 21386872.
 • Kaelin, WG (2007). "Von Hippel-Lindau disease.". Annual review of pathology 2: 145-73. 
 • Calzada, MJ (2010 Mar). "Von Hippel-Lindau syndrome: molecular mechanisms of the disease.". Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico 12 (3): 160-5.
 •  Bader, HL; Hsu, T (2012 Jun 4). "Systemic VHL gene functions and the VHL disease.". FEBS letters 586 (11): 1562-9

Πότε γίνεται εξέταση αίματος για βιταμίνη Α


Vitamin A- Βιταμίνη Α
Πότε γίνεται εξέταση αίματος για βιταμίνη Α;
 • Εξέταση αίματος για βιταμίνη Α γίνεται για την διάγνωση ανεπάρκειας της βιταμίνης Α σε ανθρώπους με συμπτώματα, όπως μειωμένη όραση τη νύχτα ή σε άτομα με παθήσεις που επηρεάζουν την εντερική απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.
 • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει τα τοξικά επίπεδα που προκαλούνται από κατάποση μεγάλων ποσοτήτων της βιταμίνης Α.
 • Σε άτομα με συμπτώματα που υποδηλώνουν ανεπάρκεια της βιταμίνης Α, όπως σε υποσιτισμό.
Τα συμπτώματα ανεπάρκειας της βιταμίνης Α είναι:
 • Μειωμένη όραση τη νύχτα
 • Ξηρότητα οφθαλμών, δέρματος  και  μαλλιών
 • Έλκη και βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα, στο εξωτερικό στρώμα του προσθίου τμήματος του οφθαλμού
 • Πάχυνση του δέρματος και βλάβες
 • Γκριζοπράσινες κηλίδες στην επένδυση των ματιών (σημεία Bitot)
 • Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις
 • Αναιμία
 • Έλεγχος μπορεί να γίνει όταν ένα άτομο έχει μια ασθένεια που συνδέεται με δυσαπορρόφηση θρεπτικών ουσιών.
 • Η εξέταση αίματος για Vitamin A μπορεί να γίνεται περιοδικά για να εξασφαλιστεί ότι το άτομο παίρνει επαρκή ποσότητα βιταμίνης Α.

Μερικές ασθένειες που σχετίζονται με ανεπαρκή απορρόφηση βιταμίνης Α είναι:
 • Η κοιλιοκάκη
 • Το Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
 • Η νόσος Crohn

Έλεγχος μπορεί να γίνεται όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα που υποδηλώνουν τοξικότητα βιταμίνης Α και το ιατρικό ιστορικό τους είναι σύμφωνο με την κατανάλωση των τροφίμων ή συμπληρώματα βιταμινών που περιέχουν βιταμίνη Α.
 • Μερικά από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την τοξικότητα βιταμίνης Α είναι:
 • Πονοκέφαλος
 • Ναυτία και έμετος
 • Διπλή ή θολή όραση
 • Κούραση
 • Αδυναμία
 • Ζάλη
 • Αφαιρέσεις
 • Ευερεθιστότητα
 • Μυϊκός πόνος
 • Πόνος Οστών και πόνος στις αρθρώσεις
 • Η απώλεια βάρους
 • Η τριχόπτωση
 • Ξηρότητα βλεννογόνων μεμβρανών
 • Κνησμός
 • Δυσλειτουργία του ήπατος
 • Ρωγμές (ραγάδες) στις γωνίες του στόματος
 • Φλεγμονή της γλώσσας (γλωσσίτιδα)

Φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης Α υποδηλώνουν ότι ένα άτομο έχει επί του παρόντος επαρκή βιταμίνη Α, αλλά δεν δίνει εικόνα των αποθηκευμένων ποσοτήτων βιταμίνης Α. Το σώμα θα διατηρήσει τη βιταμίνη Α στο αίμα σε σταθερά επίπεδα μέχρι τα αποθέματα να εξαντληθεί. 
Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α σημαίνουν ότι όλα τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί.
Υψηλά επίπεδα βιταμίνης Α δηλώνουν, συνήθως, ότι η ικανότητα αποθήκευσης βιταμίνη Α έχει ξεπεραστεί και η περίσσεια βιταμίνης Α κυκλοφορεί στο αίμα και μπορεί να κάνει εναπόθεση σε άλλο ιστό, οδηγώντας σε τοξικότητα.
Ένα άτομο με ελάχιστα ποσά βιταμίνης Α μπορεί να έχει αποθηκευμένα οριακά, αλλά επαρκή ποσά βιταμίνης Α μέχρι να συμβεί κάποια ασθένεια ή άλλη κατάσταση, όπως η εγκυμοσύνη, η οποίες θέτουν αυξημένες απαιτήσεις στο σώμα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η τύφλωση τη νύχτα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι διαδεδομένη σε πολλά μέρη του κόσμου.
Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφών με βήτα καροτίνη, όπως τα καρότα, μπορεί να χρωματίσει το δέρμα ενός ατόμου κίτρινο-πορτοκαλί, αλλά δεν προκαλεί τοξικότητα βιταμίνης Α. Το σώμα δεν μετατρέπει τη βήτα-καροτίνη σε βιταμίνη Α, όταν υπάρχει επαρκής βιταμίνη Α στην κυκλοφορία.

.

Viscum album


To Viscum album ή ιξός είναι ένα είδος γκι.
Είναι εγγενές στην Ευρώπη και τη δυτική και τη νότια Ασία.
Είναι ένας θάμνος, που αναπτύσσεται σε μίσχους άλλων δέντρων. Ο καρπός είναι ένα λευκό ή κίτρινο μούρο που περιέχει σπόρους και κολλώδη πολτό.
Συνήθως, βρίσκεται στις κορυφές των πλατύφυλλων δέντρων, κυρίως μηλιές και λεύκες.
Υπάρχουν πολλά υποείδη. Διαφέρουν στο χρώμα των φρούτων, το σχήμα και το μέγεθος των φύλλων, και στα δέντρα που χρησιμοποιούν ως ξενιστή.
Η τοξική λεκτίνη βισκουμίνη έχει απομονωθεί από το λεύκωμα του Viscum.
Η βισκουμίνη είναι μία κυτταροτοξική πρωτεΐνη που συνδέεται με τη γαλακτόζη  των γλυκοπρωτεϊνών της επιφανείας του κυττάρου και μπορεί να εσωτερικεύεται με ενδοκυττάρωση. Η βισκουμίνη αναστέλλει ισχυρά τη σύνθεση πρωτεΐνης με απενεργοποίηση της ριβοσωματικής υπομονάδα 60 S.
Το Γκι σε ορισμένες χώρες και στην Ελλάδα παίζει ρόλο στις γιορτές Χριστουγέννων.
Τα ''μούρα'' του γκι περιέχουν την ορμόνη προγεστερόνη και χρησιμοποιούνταν από τις γυναίκες ως ένα φυτικό «χάπι της επόμενης ημέρας» για να αποφευχθεί η εγκυμοσύνη.
Θεραπευτικές ιδιότητες του Viscum album
Είναι από καιρό γνωστό για την ενεργοποίηση του λεμφικού συστήματος και την εναρμόνιση των ορμονικών διαδικασιών.
Γι' αυτό το λόγο έχει τη σταθερή του θέση στη βιολογική θεραπεία του καρκίνου.
Εκτός του καρκίνου, χρησιμοποιείται σε άλγη και αίσθηση παράλυσης κατά τη διαδικασία της πέψης, δυσκοιλιότητα, σκλήρυνση που επιμένει, έντονα τσιμπήματα και άλγη  αριστερά, στο παχύ έντερο και στον πρωκτό.
Συστηματικά στη θεραπεία του καρκίνου το εισήγαγε ο Rudolf Steiner, ο ιδρυτής της ανθρωποσοφιστικής ιατρικής.
Βιβλιογραφία
 • D. Zuber (2004). Biological flora of Central Europe: Viscum album L. Flora 199, 181-203
 • Böhling, N., Greuter, W., Raus, T., Snogerup, B., Snogerup, S. & Zuber, D. (2003). Notes on the Cretan mistletoe, Viscum album subsp. creticum subsp. nova (Loranthaceae/Viscaceae). Israel J. Pl. Sci. 50 (Suppl.): 77-84.
 • Lee, John. "Natural Progesterone the roles of a remarkable hormone". BLL Publishing.
 • Boericke, W. (2004): Handbuch der homoopathischen Materia medica, Karl F. Haug Verlag Stuttgart.VEGF υποδοχείς


Οι VEGF υποδοχείς είναι υποδοχείς του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF). 
Υπάρχουν τρεις κύριες υποκατηγορίες του VEGFR 1, 2 και 3.
Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) είναι μια πρωτεΐνη και ένα σημαντικό μονοπάτι σηματοδότησης που εμπλέκεται στην αγγειοποίηση (ο σχηματισμός του κυκλοφορικού συστήματος ) και στην αγγειογένεση (ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων). Όπως υποδηλώνει το όνομά του, η VEGF δραστηριότητα περιορίζεται κυρίως στα κύτταρα του αγγειακού ενδοθηλίου  In vitro, ο VEGF έχει αποδειχθεί  ότι είναι υπεύθυνος για τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και τη μετανάστευση των κυττάρων. Ο VEGF αυξάνει επίσης τη μικροαγγειακή διαπερατότητα.
Όλα τα μέλη της οικογένειας VEGF διεγείρει τη δέσμευση των υποδοχέων της τυροσινικής κινάσης στην επιφάνεια των κυττάρων, προκαλώντας διμερή που ενεργοποιούνται μέσω τρανσφωσφορυλίωσης. 
Οι υποδοχείς του VEGF έχουν ένα εξωκυττάριο τμήμα αποτελούμενο από ανοσοσφαιρίνη, μία διαμεμβρανική περιοχή και μία ενδοκυττάρια που να περιέχει ένα τμήμα υποδοχέα της τυροσινικής κινάσης.
Ο VEGF-A συνδέεται με τον VEGFR-1 (Flt-1) και τον VEGFR-2 (KDR/Flk-1). Ο VEGFR-2 φαίνεται να μεσολαβεί σχεδόν σε όλες τις κυτταρικές λειτουργίες του VEGF. Η λειτουργία του VEGFR-1 είναι λιγότερο καλά καθορισμένη, αν και πιστεύεται ότι ρυθμίζει την VEGFR-2 σηματοδότηση. Μια άλλη λειτουργία του VEGFR-1 είναι να ενεργεί ως ένα ομοίωμα  υποδοχέα, σημαντικό κατά τη διάρκεια αγγειοποίησης στο έμβρυο. Στην πραγματικότητα, μια εναλλακτικά συνδετική μορφή του VEGFR-1 (sFlt1) δεν είναι μια μεμβράνη με πρωτεΐνες, αλλά εκκρίνεται και λειτουργεί, κυρίως ως δόλωμα. Ένας τρίτος υποδοχέας έχει ανακαλυφθεί ο (VEGFR-3), ωστόσο ο VEGF-A δεν είναι ένα υπόστρωμα για αυτό υποδοχέα. Ο VEGFR-3  διαμεσολαβεί σε απάντηση του VEGF-C και VEGF-D.

Ορισμένοι αναστολείς του υποδοχέα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου. 


Δίαιτα για φυτοφάγους


Diet for vegetarians-Δίαιτα για φυτοφάγους
Δίαιτα κατάλληλη για όσους δεν θέλουν για κάποιο χρονικό διάστημα να φάνε κρέας. Με την δίαιτα αυτή θα βελτιώσετε τον μεταβολισμό, αλλά και την υγεία σας.
Απώλεια 5 κιλών σε 2 εβδομάδες. 
Τα λαχανικά που έχουν επιλεγεί αναπληρώνουν τα θρεπτικά συστατικά που χάνετε από τα ζωικά προϊόντα.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
Ημερομηνία έναρξης της δίαιτας:
Βάρος σώματος:                     Προηγούμενο:

1η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 γιαούρτι με φρούτα
Πρόγευμα: 5 βερίκοκα
Μεσημέρι: Φασολάκια και πράσινη σαλάτα
Απόγευμα: 5 βερίκοκα
Βράδυ: Φασολάκια και πράσινη σαλάτα

2η ΜΕΡΑ
Πρωινό: γάλα με βρώμη
Πρόγευμα: 5 βερίκοκα
Μεσημέρι: Τουρλού στο φούρνο (διάφορα λαχανικά)
Απόγευμα: 5 βερίκοκα
Βράδυ: 2 βραστά αυγά, πράσινη σαλάτα

3η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 γιαούρτι με φρούτα
Πρόγευμα: 10 φράουλες
Μεσημέρι: Φακές και σαλάτα ντομάτα, αγγούρι και πολύ πιπεριά
Απόγευμα:  10 φράουλες
Βράδυ: 1 γιαούρτι με 10 φράουλες

4η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 γιαούρτι με φρούτα
Πρόγευμα: 10 αμύγδαλα
Μεσημέρι: Μανιτάρια στη σχάρα και πράσινη σαλάτα
Απόγευμα: 5 βερίκοκα
Βράδυ: 2 βραστά αυγά, πράσινη σαλάτα

5η ΜΕΡΑ
Πρωινό: γάλα με με βρώμη
Πρόγευμα: 10 φράουλες
Μεσημέρι: Ρεβίθια, πράσινη σαλάτα
Απόγευμα: 10 φράουλες
Βράδυ: Παξιμάδι, ντομάτα αγγούρι σαλάτα

6η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 γιαούρτι με φρούτα
Πρόγευμα: 5 βερίκοκα
Μεσημέρι: 2 Κολοκυθάκια γεμιστά με ρύζι
Απόγευμα: 5 βερίκοκα
Βράδυ: Σαλάτα ντομάτα κι αγγούρι

7η ΜΕΡΑ
Πρωινό: γάλα με βρώμη
Πρόγευμα: 10 φράουλες
Μεσημέρι: Μελιτζάνες με ντομάτα στο φούρνο
Απόγευμα: 10 φράουλες
Βράδυ: Ομελέτα 2 αυγά με λαχανικά
Παρατηρήσεις: Πολύ νερό (12 ποτήρια τουλάχιστον), πράσινο τσάι και καφέ όποτε θέλετε..., περπάτημα 1 ώρα καθημερινά
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
by Savvi Diet


Σπάρος


Nular seabream - Σπάρος (Diplodus annularis)
Ο σπάρος είναι απ΄ τα πρώτα ψάρια του ερασιτέχνη ψαρά. Βρίσκεται σχεδόν παντού. Ψαρεύεται με πεταχτάρι, καλάμι, καθετή, και σχεδόν όλα τα δολώματα. Ψαρεύεται με πετονιά και ψαροτούφεκο. Ο σπάρος έχει μέτριο μήκος και το πλάτος του είναι αρκετά μεγάλο.   Είναι ψάρι, συγγενικό με τους σαργούς και τις χαρακίδες αλλά με λιγότερο νόστιμο κρέας και ξεχωρίζει από τους συγγενείς του για το σώμα του, με τέλειο οβάλ προφίλ, τις αχνές κάθετες ρίγες στα πλευρά, ενώ μια στενή και σχετικά λεπτή μαύρη λουρίδα σημαδεύει την αρχή του ουριαίου. Ξεχωρίζει επίσης από τις χρυσαφιές αντανακλάσεις στα πλευρά κι απ’ την ανοιχτόχρωμη ράχη που τείνει προς το κίτρινο. Μπορεί να φτάσει μήκος 20 εκ. το πολύ. 
Προτιμά, όπως ο σαργός κι η χαρακίδα βυθούς βραχώδεις και πλούσιους σε φύκια. Είναι πιο εύκολο το πιάσιμο του με τις τράτες, γιατί μερικές φορές μετατοπίζεται σε μεγάλο αριθμό στα πιο ανοιχτά σε αμμώδη βυθό. Στα νησιά υπάρχουν αρκετοί σπάροι στα ρηχά, αλλά και τα βαθιά νερά.
Σήμα κατατεθέν της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, παστώνονται και μετά 10-12 μέρες, τους βγάζουν από το καλάθι, τους πλένουν και τους κρεμούν ανάποδα. Όταν στεγνώνουν αφαιρούν την πέτσα και τους διατηρούν σε ελαιόλαδο και λεμόνι
Νόστιμο είναι και τηγανητό.

Vega Check


Το Vega Check (VRT) είναι μια συσκευή μέτρησης της γενικής κατάστασης του σώματος.
Το πρωτότυπο αυτό σύστημα αναπτύχθηκε από τον Δρ Voll Reinhard, έναν Γερμανό γιατρό.
Το VEGA αποτελείται από έναν φορητό ηλεκτρικό καθετήρα που τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, που ενδιαφέρει. 
Ο ασθενής κρατά ένα σωλήνα από ορείχαλκο στο ένα χέρι, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα σύρμα για τη Μηχανή VEGA. Κρατώντας το σωλήνα  ο ασθενής σχηματίζεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 
Οι ηλεκτρικοί κανόνες των σημείων, όπου τοποθετείται η βελόνα έχουν καθοριστεί από προηγούμενες έρευνες του Voll. Το ηλεκτρικό επίπεδο τάσης για ένα συγκεκριμένο σημείο αντανακλά το επίπεδο της ενέργειας του μεσημβρινού του οργάνου.
Η απόκλιση στην κατεύθυνση των ηλεκτρικών δυνάμεων από τον κανόνα μπορούν να έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Για παράδειγμα, μια τάση που είναι χαμηλότερη από τη φυσιολογική μπορεί να προκαλείται από μια εκφυλιστική ασθένεια ενός οργάνου ή συστήματος. Αντιστρόφως, υψηλότερη από την κανονική τάση μπορεί να είναι ενδεικτική μιας υποκείμενης φλεγμονώδους διαδικασίας.
Η μηχανή VEGA επιτρέπει σε κάποιον να πραγματοποιήσει μια δυναμική καταγραφή των λειτουργιών των διαφόρων οργάνων σε ένα πολύ λεπτομερή τρόπο. Οι ενεργητικές πληροφορίες μπορεί να είναι υπό τη μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το πρώτο βήμα μπορεί να δώσει μια ένδειξη ως προς την παρουσία του εκφυλισμού ή της φλεγμονή στο εν λόγω όργανο.
Η συσκευή αποκαλύπτει περίπου το 80% αδιάγνωστων περιπτώσεων διαφόρων ασθενειών...
Είναι εξαιρετικά κατάλληλη για τη διάγνωση των λειτουργικών παθήσεων και των κλινικά σκοτεινών, υποκλινικών διαταραχών.
Σε σοβαρές κλινικές περιπτώσεις η διαφορική διάγνωση, με VRT μπορεί δώσει καθοριστική βοήθεια. Το VRT  δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τις συμβατικές διαγνωστικές διαδικασίες.
Η συσκευή VRT έχει το μεγαλύτερο ποσοστό διαγνωστικής επιτυχίας σε περιπτώσεις λειτουργικών  διαταραχών, λόγω του ότι χρησιμοποιείται ένα διαγνωστικό σύστημα που χρησιμοποιεί το φαινόμενο του βιολογικού συντονισμού.
70% των ασθενών πάσχουν από λειτουργικές διαταραχές που εκδηλώνεται, ως χρόνιες παθήσεις. Οι λειτουργικές διαταραχές δεν μπορούν  να επιβεβαιωθούν  από τις συμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις
Το 30-40% των συμβατικών εργαστηριακών δοκιμών για τους ασθενείς με λειτουργικές παθήσεις θα δώσει αρνητικά αποτελέσματα  και τότε προτείνεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. 
Οι διαγνωστικές ελλείψεις της συμβατικής ιατρικής, οδηγούν σε άσκοπη ταλαιπωρία, με σπατάλη χρόνου και χρήματος. Το VRT, στα χέρια ενός πεπειραμένου και έμπειρου γιατρού μπορεί να είναι μια τεράστια βοήθεια για τον ασθενή.
Οι ενδείξεις για τη διάγνωση VRT είναι σε χρονίως πάσχοντες ασθενείς με λειτουργικές και υποκλινικές διαταραχές.
Τι είναι ο βιολογικός συντονισμός;
Συντονισμός  είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλη τη φύση. Στο επίπεδο του ατόμου, γνωρίζουμε ότι η περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα ορίζεται τροχιά. Για να μετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη τροχιά, μια κβαντική ενέργεια με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συχνότητας απαιτείται. Ένα ηλεκτρόνιο θα δεχτεί μόνο την ενέργεια της κατάλληλης συχνότητας για να μετακινηθεί από το ένα επίπεδο στο άλλο ενέργειας. Αν το ηλεκτρόνιο πέσει από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη τροχιά, ακτινοβολεί ενέργεια και είναι η  "συχνότητα συντονισμού".
Το φαινόμενο του συντονισμού είναι η αρχή πίσω από την συστήματα απεικόνισης της μαγνητικής τομογραφίας και  σάρωσης. Τα άτομα και τα μόρια έχουν ειδικές συχνότητες συντονισμού. Για παράδειγμα, ο τραγουδιστής είναι σε θέση να σπάσει ένα ποτήρι με την ακριβή συχνότητα συντονισμού του γυαλιού.
Ένας άλλος ορισμός του συντονισμού έχει να κάνει με το φαινόμενο της ενέργειας που ανταλλάσσεται μεταξύ συντονισμένων ταλαντωτών. Ας χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα δύο βιολιά Στραντιβάριους που τοποθετούνται στις αντίθετες άκρες του ένα μικρό δωμάτιο. Αν χρησιμοποιηθεί  η σειρά Ε στο ένα βιολί,  η σειρά Ε του άλλου βιολιού  θα αρχίσει να δονείται  σε αρμονία. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι στοιχειοσειρές Ε των βιολιών είναι προσεκτικά συντονισμένες και αποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Οι χορδές των Ε βιολιά είναι σαν τα ηλεκτρόνια των ατόμων. Θα δονούνται σε ένα νέο επίπεδο ενέργειας μόνον εάν εκτεθούν στην ενέργεια.
Οι ανισορροπίες της ενέργειας στο σώμα
Το ανθρώπινο σώμα, όταν είναι εξασθενημένο ή μετατοπίζεται από την ισορροπία, ταλαντώνεται σε μια διαφορετική και λιγότερο αρμονική συχνότητα από ό, τι όταν υγιές. Αυτή η ανώμαλη συχνότητα αντικατοπτρίζει μια γενική κατάσταση της κυτταρικής ενεργητικής ανισορροπίας στο φυσικό σώμα. 
Οπότε απαιτείται ώθηση της ενέργειας για να επιστρέψει το σώμα σε ένα νέο επίπεδο της ομοιόστασης. Η παροχή αυτή μπορεί να είναι μια λεπτή ώθηση ενέργειας μέσω επιλογή του σωστού ομοιοπαθητικού φαρμάκου ή  η χρήση της θεραπείας βιοσυντονισμού ή τα ανθοϊάματα BACH ή τεχνολογία  Ράιφ κ. ά.
Πώς λειτουργεί η μηχανή VEGA;
Συνδεδεμένα με τη μηχανή VEGA είναι μία μικρή, μεταλλική πλατφόρμα στην οποία υπάρχουν κυλινδρικές τρύπες. Σε κάθε οπή τοποθετείται μια μικρή αμπούλα του φαρμάκου ή τροφίμου που πρόκειται να δοκιμαστεί. Αυτός ο μεταλλικός πίνακας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα VEGA. Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι κάθε ουσία που τοποθετείται πάνω στη μεταλλική πλατφόρμα γίνεται μέρος του ενεργητικού κυκλώματος της μηχανής VEGA. Όταν ο ιατρός αγγίζει για πρώτη φορά με τον καθετήρα τα συγκεκριμένα σημεία βελονισμού για την ενεργειακή ανάλυση, αυτά συντονίζονται με το μεταλλικό εξάρτημα, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες ενός συγκεκριμένου μεσημβρινού. Από τη στιγμή που οι αρχικές ηλεκτρικές μετρήσεις έχουν ληφθεί, το απόλυτο επίπεδο του microvoltage στο μετρητή δείχνει, αν υπάρχει ισορροπία ή ανισορροπία στα συγκεκριμένα σημεία.
Εάν ένα σημείο βρίσκεται  εκτός ισορροπίας, ο ιατρός μπορεί να τοποθετήσει στη συνέχεια διάφορα ομοιοπαθητικά φάρμακα στον ηλεκτρικό πίνακα για να παρατηρήσει τις αλλαγές στο ηλεκτρικό φορτίο. Κάθε ουσία που τοποθετείται πάνω στο μεταλλικό τραπέζι γίνεται μέρος του κυκλώματος. Όταν ένα φάρμακο τοποθετείται στο μεταλλικό τραπέζι και ταιριάζει με τη συχνότητα της ενεργητική ανισορροπίας του ασθενούς, ένα φαινόμενο συντονισμού εμφανίζεται, και μια σημαντική αλλαγή στην ανάγνωση του ηλεκτρικού παρατηρείται.


Τι μπορεί να μετρηθεί στην VEGA;
Η μηχανή VEGA είναι ικανή να αποδείξει τις αιτίες των ασθενειών. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται είναι μέσω δοκιμής διαφορετικών τύπων ομοιοπαθητικών φαρμάκων (bionosode) στην πλατφόρμα του VEGA. Το bionosode, είναι ένα μικρό τμήμα του ιστού από ένα αρρωστημένο όργανο που  χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Επειδή δεν υπάρχουν φυσικά μόρια στο τελικό ομοιοπαθητικό φάρμακο, αλλά μόνο η ενεργειακή ουσία του παθογόνου ιστού δεν υπάρχουν βακτήρια και ιοί στο ομοιοπαθητικό παρασκεύασμα κι έτσι το  bionosode είναι ανίκανο απευθείας μετάδοσης ασθένειας σε έναν ασθενή που λαμβάνει αυτό το φάρμακο. Εάν η ασθένεια αυτή προκαλείται από ένα συγκεκριμένο βακτηρίδιο ή ιό, τότε μόνο η ενεργητική του υπογραφή  παραμένει στο bionosode.
Όταν ένα συγκεκριμένη bionosode επάγει μία αντίδραση συντονισμού, σε ένα συγκεκριμένο σημείο,  όπως μετράται από τη Μηχανή VEGA, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιτία της ασθένειας του ασθενούς έχει αποκαλυφθεί. 
Διάφοροι τύποι των ασθενειών που προέρχονται από βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί να διαγνωστούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο VEGA. Τα Bionosodes μπορούν να παρασκευαστούν από καλλιέργειες μεμονωμένων τύπων των βακτηρίων.
Για παράδειγμα, ένα bionosode υπάρχει για το βακτηρίδιο Salmonella
Ο τρόπος με τον οποίο ένας ομοιοπαθητικός γιατρός VEGA μπορεί να διαγνώσει  τροφική δηλητηρίαση από σαλμονέλα, χωρίς τη λήψη εξετάσεων αίματος ή άλλων υγρών έχει ως εξής:
Διάφορα bionosodes των ύποπτων παθογόνων θα πρέπει να ελέγχονται διαδοχικά με την τοποθέτηση τους πάνω στο μεταλλικό τραπέζι. Αν πράγματι είναι το παθογόνο η σαλμονέλα, τοποθετώντας ένα bionosode που παρασκευάζεται από το βακτήριο Salmonella στο τραπέζι προκαλείται σημαντική αντίδραση στο μεσημβρινό με ηλεκτρική ένδειξη, με αποτέλεσμα την πτώση στο βολτόμετρο της μηχανής VEGA.
Αφού βρεθεί το ακριβές φάρμακο, το bionosode μπορεί να χορηγηθεί στον ασθενή είτε σαν ένα χάπι, ή ως υγρό ή υπογλώσσια, ή με ενδομυϊκή ένεση. Η σωστή θεραπεία θα επιβεβαιωθεί από την ταχεία υποχώρηση των συμπτωμάτων του ασθενούς μετά τη λήψη του ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Τι μπορεί να διαγνωστεί με το Vega;
 • Ανακάλυψη των παθοφυσιολογικών διεργασιών που ξεφεύγουν από την τυπική κλινική εξέταση.
 • Προσδιορισμός της ύπαρξης εστιακών λοιμώξεων.
 • Προσδιορισμός  υποκλινικών λοιμώξεων.
 • Παθολογικές καταστάσεις σε διαφορετικά τεταρτημόρια του σώματος.
 • Ενεργητική και λειτουργική κατάσταση των διαφόρων οργάνων.
 • Κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος και των ανοσοσχετιζόμενων ιστών (σπλήνας, θύμος, κλπ.).
 • Ποσότητα διαθέσιμης ενέργειας.
 • Συνολικά η κατάσταση της υγείας.
 • Συναισθηματικό στρες και διαταραχές.
 • Η παρακολούθηση της θεραπευτικής προόδου με γρήγορη ανασκόπηση των ενδείξεων για το φάρμακο.
 • Αποκάλυψη τυχόν παρενεργειών (για παράδειγμα, αλλεργικές αντιδράσεις).

Το VEGA είναι ένα μηχάνημα για τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της κλινικής διάγνωσης, πριν από την κλινική εκδήλωση της νόσου, έτσι ώστε  προληπτικά μέτρα να τεθούν σε ισχύ εγκαίρως.
Η βιοδερματική δοκιμή είναι μια απλή, μη παρεμβατική διαγνωστική μέθοδος η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός ηλεκτροδίου σε σημεία του σώματος (συνήθως δάχτυλα χεριών και ποδιών). Όλα τα όργανα του σώματος μπορεί να ελεγχθούν για τη λειτουργία τους, καθώς και αλλεργίες σε τρόφιμα, σκόνη, γύρη, φάρμακα, κλπ., και οτιδήποτε άλλο που είναι ύποπτο. Είναι επίσης δυνατόν να ελεγχθεί εάν τα φάρμακα ή οι φυσικές ουσίες θα έχουν παρενέργειες  Είναι πραγματικά ένα υπέροχος και οικονομικός αποδοτικός τρόπος για τον προσδιορισμό της λειτουργίας των περισσοτέρων οργάνων και ιστών του σώματος, καθώς και την κατανόηση της γένεσης των δυσλειτουργιών.
emedi.gr

Ultherapy


Μη επεμβατική μέθοδος για την αισθητική του προσώπου
Η Ultherapy είναι μια μη επεμβατική διαδικασία για την αισθητική του προσώπου και για τη σύσφιξη του λαιμού του δέρματος.
Η Ulthera έλαβε έγκριση από τον FDA τον Σεπτέμβριο του 2009.
Παρέχει μια εναλλακτική λύση για την αισθητική του δέρματος, αντί για θεραπεία με λέιζερ, botox, λιποαναρρόφηση και λίφτινγκ.
Η διαδικασία χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερήχων. Οι υπέρηχοι μπορεί να διαπεράσουν το σώμα, χωρίς να καταστρέφουν τα  παρεμβαίνοντα όργανα. Οι  Υπέρηχοι χρησιμοποιούνται  συνηθέστερα στην ιατρική απεικόνιση για σάρωση των εσωτερικών οργάνων.
Πώς λειτουργεί η Ultherapy
Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν πρώτα και στη συνέχεια να σφίξουν το δέρμα. Η  οπτικοποίηση επιτρέπει σε ένα χειρουργό να δει τον ιστό κάτω από το δέρμα και να παρακολουθεί την ακριβή δομή που πρέπει να θεραπευθεί, με προσεκτικά βαθμονομημένα επίπεδα ενέργειας.
Όταν οι υπέρηχοι κατευθύνονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος προς το στρώμα που ονομάζεται χόριο, διαταράσσει το στρώμα με τη δόνηση και το χαμηλό επίπεδο θερμότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παράγεται περισσότερο κολλαγόνο και νέα κύτταρα του δέρματος.
Η διαδικασία αναγεννά το κολλαγόνο και αποτελεσματικά επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης.
Η Ultherapy χρησιμοποιεί την αντίδραση του οργανισμού θεραπεία για ήπια, σταδιακή και αξιόπιστη αποκατάσταση του δέρματος και των υποκείμενων στιβάδων  του.
Χρόνος θεραπείας
Η διαδικασία Ultherapy διαρκεί 30 λεπτά και το κόστος είναι περίπου 700 ευρώ. Δεν υπάρχει πόνος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακοπής ή μετά από αυτήν.
Κάποια βελτίωση είναι αισθητή αμέσως, αλλά η πλήρης αναδόμηση διαρκεί 2-3 μήνες, και το  κολλαγόνο ανανεώνεται και συμπληρώνεται με νέο, ισχυρότερο κολλαγόνο δίνοντας στο δέρμα σφριγηλότητα και προκαλεί λείανση των ρυτίδων.
Παρενέργειες
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αισθάνονται τίποτα περισσότερο από ένα αίσθημα καύσου. Μερικοί ασθενείς μπορεί να έχουν  κάποιο οίδημα και ερυθρότητα μετά την διαδικασία, η οποία υποχωρεί μέσα σε μια ημέρα ή δύο.
Η Ultherapy συνιστάται όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια χαλάρωση και ρυτίδες στο πρόσωπο, εκτός από τις ρυτίδες έκφρασης. Σε γενικές γραμμές αυτό συμβαίνει μετά την ηλικία των 40 ετών.Ulmus campestris


Η φτελιά του κάμπου ή Ulmus campestris έχει καθαρτικές, αποτοξινωτικές και ιαματικές ιδιότητες.
Η Ulmus campestris Βρίσκεται στην Βρετανία (όχι αυτόχθονο), την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική.
Φύεται σε δάση.
Χρησιμοποιείται  στην ξυλουργική για καρίνες και υδροσυλλεκτές σανίδες, σε  φέρετρα και  έπιπλα, λόγω της εξαιρετικής αντοχής του ξύλου. Ο εσωτερικός φλοιός είναι πολύ σκληρός και χρησιμοποιείται σε ψάθες και  σχοινιά. 
Τα φύλλα και τα νεαρά βλαστάρια είναι κατάλληλη τροφή για ζώα.
Ο εσωτερικός φλοιός είναι πολύ κολλώδης και περιέχει τανικό οξύ που του δίνει μια κάπως πικρή και στυφή γεύση και περιέχει επίσης άμυλο.
Φαρμακευτική Δράση και Χρήσεις της φτελιάς του κάμπου
Θεραπευτικό μέρος: Ο αποξηραμένος εσωτερικός φλοιός.
Τονωτικό, καταπραϋντικό, στυπτικό και διουρητικό. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενός αφεψήματος που  συνιστάται σε δερματικές παθήσεις.
Εφαρμόζεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
Το αφέψημα για τα σκληρά εξογκώματα των μελών του σώματος: 1 μέρος αποξηραμένου φλοιού, 8 μέρη νερό.  Βράζει για 10 λεπτά.
Ένα βάμμα ομοιοπαθητικό είναι κατασκευασμένο από το εσωτερικό φλοιό και χρησιμοποιείται σαν ένα στυπτικό, τρεις ή τέσσερις φορές ημερησίως.
Ένα φαρμακευτικό τσάι, επίσης, μπορεί να γίνει από τα λουλούδια.
Τα φύλλα της φτελιάς περιέχουν ένα καθαρό νερό που ονομάζεται d'eau Orme, το οποίο είναι γλυκό και κολλώδες και χρησιμοποιείται σε πληγές, μώλωπες, καθαρισμό του δέρματος και πόνο στα μάτια.
Το BEAUME d'Ormeau παρασκευάζεται με τη βοήθεια εντόμων από το δέντρο και χρησιμοποιείται  για ασθένειες του θώρακα.
Βιβλιογραφία

http://botanical.com

Υπάρχω γιατί υπάρχουμε


UBUNTU ή ZBUTSAM
-Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε το ακόλουθο παιχνίδι στα παιδιά μιας Αφρικάνικης φυλής: Τοποθέτησε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα δίπλα σʼ ένα δέντρο και είπε στα παιδιά ότι όποιο από αυτά φτάσει πρώτο στο καλάθι θα πάρει όλα τα φρούτα. Όταν τους έδωσε το σινιάλο για να τρέξουν, πιάστηκαν χέρι χέρι και ξεκίνησαν να τρέχουν όλα μαζί. Ύστερα κάθισαν σʼ έναν κύκλο για να φάνε τα φρούτα. Όταν ρώτησε τα παιδιά γιατί το έκαναν αυτό αφού κάποιο από αυτά θα μπορούσε να είχε καρπωθεί όλα τα φρούτα, τα παιδιά απάντησαν “UBUNTU” που σημαίνει «δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι αν έστω ένας από εμάς είναι στενοχωρημένος!» Η λέξη “UBUNTU”στην γλώσσα τους σημαίνει «Υπάρχω γιατί υπάρχουμε».
-Έγινε λοιπόν το αντίστοιχο παιχνίδι και σε ένα Γυμνάσιο χώρας-μέλους της Ευρωζώνης με την διαφορά ότι το καλάθι δίπλα στο δένδρο περιείχε ένα γυαλιστερό iPod, ένα iPad και ένα iPhone, πάλι με την εξήγηση ότι ο πρώτος τα παίρνει όλα.
Όταν λοιπόν δόθηκε το σινιάλο για να τρέξουν, έπεσαν αγκωνιές, τρικλοποδιές, μπουνιές και τελικά το πιο μεγαλόσωμο παιδάκι έφτασε πρώτο και πήρε και τα τρία gadgets. Ύστερα, μερικά παιδάκια κάθισαν γύρω από τον μεγαλόσωμο συμμαθητή τους και τον παρακολουθούσαν να χειρίζεται τα ηλεκτρονικά καλούδια με θαυμασμό, κάποια άλλα είχαν περικυκλώσει τον ανθρωπολόγο και διαμαρτύρονταν για τους άδικους κανόνες του παιχνιδιού, ενώ κάποια άλλα δέχθηκαν μοιρολατρικά την τύχη τους.
Όταν ο ανθρωπολόγος συνήλθε και επέβαλε την δέουσα τάξη, πλησίασε το παιδάκι που νίκησε και το ρώτησε, γιατί κράτησε και τα τρία gadgets ,αντί να σκεφτεί να κρατήσει το ένα και να μοιράσει τα υπόλοιπα σε δυο φίλους του.
Εκείνο, του απάντησε μονολεκτικά ‘ZBOUTSAM’.
Η λέξη ‘ZBUTSAM’ στην γλώσσα της εν λόγω χώρας/φυλής... σημαίνει ‘Υπάρχω για να ζω σε βάρος των υπολοίπων, συγγενών, συμμαθητών, ντόπιων ή ξένων και το βρίσκω απολύτως φυσικό’...

Tράχωμα


Το  τράχωμα, ICD-10 A71, είναι μια μεταδοτική λοίμωξη η οποία επηρεάζει τον επιπεφυκότα του οφθαλμού, τον κερατοειδή χιτώνα, και τα βλέφαρα.
Αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες τύφλωσης, ακόμη και σήμερα, κυρίως, σε χώρες με κακές συνθήκες υγιεινής. Η ασθένεια παρατηρείται, κυρίως, στις φτωχές τροπικές ή ημιτροπικές χώρες.
Το τράχωμα προκαλείται από τα χλαμύδια trachomatis. Έχει χρόνο επώασης 5-14 ημέρες. Μεταδίδεται με την επαφή (μολυσμένα δάχτυλα, πετσέτες. κ. ά).
Περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν ενεργό τράχωμα. Η πλειονότητα αυτών είναι παιδιά.
Αίτια τραχώματος
Οι κακές συνθήκες υγιεινής και ύδρευσης, και η μειωμένη προσωπική υγιεινή και υγιεινή της κοινότητας επιτρέπουν στα βακτήρια να μολύνουν τα μάτια των ατόμων που ζουν σε ενδημικές περιοχές.
Η πρόληψη της απώλειας όρασης απαιτεί κατάλληλη, έγκαιρη αγωγή, εκτός από την εκπαίδευση και τη διδασκαλία ορθής υγιεινής για τους γονείς και τα παιδιά.
Το τράχωμα μεταδίδεται με άμεση ή έμμεση επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή τις εκκρίσεις από το λαιμό ενός ατόμου με  τράχωμα, ή έμμεσα μέσω μυγών και άλλων εντόμων που μεταφέρουν αυτές τις εκκρίσεις με τα πόδια τους.
Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα Chlamydia trachomatis προκαλούν, επίσης, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και την επιπεφυκίτιδα των νεογέννητων, που μεταδίδεται από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της γέννας.
Πώς εκδηλώνεται το τράχωμα;
Το τράχωμα επηρεάζει τα βλέφαρα και τον επιπεφυκότα  του ματιού. Ο επιπεφυκότας του ματιού γίνεται κόκκινος και ερεθισμένος (φλεγμονή). Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από το τράχωμα  μπορεί να οδηγήσουν σε ουλές του επιπεφυκότα και  μειωμένη ή ολική απώλεια της όρασης.
Η κλινική εικόνα και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν, κυρίως, φωτοφοβία, δακρύρροια, αίσθημα ξένου σώματος, υπεραιμία, εκκρίσεις και οίδημα του επιπεφυκότα και των βλεφάρων, θυλές και θυλάκια. Τα θυλάκια προοδευτικά αυξάνουν σε αριθμό και μέγεθος και είναι χαρακτηριστικά για την πάθηση. Εντοπίζονται, κυρίως, στον άνω μεταταρσικό επιπεφυκότα. Συνήθως υπάρχει ευαισθησία στους προωτιαίους λεμφαδένες. Συνυπάρχει κερατίτιδα και σχηματίζεται πάννος, δηλαδή νεοαγγείωση στις επιφανειακές στιβάδες του στρώματος στο ανώτερο τμήμα του κερατοειδή με σύστοιχη θολερότητα. Τα νεοαγγεία προέρχονται από το σκληροκερατοειδικό όριο, όπου επίσης βρίσκονται θυλάκια.


Διάγνωση
Αν και υπάρχουν βακτηριολογικές και άλλες εξετάσεις διαθέσιμες,  το τράχωμα συνήθως διαγιγνώσκεται εξετάζοντας τα μάτια και τα βλέφαρα του ασθενούς.
Επιπλοκές
Οι κυριότερες επιπλοκές τραχώματος  είναι η ξηροφθαλμία, το συμβλέφαρο, το εντρόπιο, η τριχίαση, η θόλωση κερατοειδούς και η απόφραξη της αποχετευτικής μοίρας της δακρυϊκής οδού.
Ποια είναι η θεραπεία για το τράχωμα;
Η θεραπεία είναι σχετικά απλή. Προληπτικά μία εφάπαξ δόση αντιβιοτικών είναι η προτιμώμενη θεραπεία, καθώς και η εξασφάλιση ασφαλούς διαθέσιμου νερού και η διδασκαλία για την απλή καθαριότητα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέπτυξε μία ασφαλή στρατηγική.
SAFE
S= χειρουργική φροντίδα A= αντιβιοτικά F= προσώπου καθαριότητα E= βελτίωση του περιβάλλοντος (Surgery-Antibiotics-Facial hygiene-Environmental change)
Θεραπεία
Η θεραπεία περιλαμβάνει έλεγχο για την παρουσία του τραχώματος σε παιδιά ηλικίας 1-9 ετών.
Όταν πάνω από 10% των παιδιών έχουν βρεθεί να έχουν κλινική νόσο, το σύνολο της κοινότητας αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά.
Σε περιοχές με λιγότερους ασθενείς, αντιμετωπίζονται μόνο στοχευμένες ομάδες.
Λόγω της μεταδοτικότητας στο τράχωμα, είναι απαραίτητη η θεραπεία όλων που θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με τα μολυσμένα άτομα.
Η θεραπεία είναι η χρήση της αζιθρομυκίνης συστηματικά σε χάπια και η τοπική χρήση κρέμας οφθαλμικής 1% τετρακυκλίνη ή ερυθροσίνη και σουλφοναμίδες  για αρκετές εβδομάδες.
Όταν το τράχωμα έχει προχωρήσει, η χειρουργική επέμβαση είναι αναγκαία για να αποτραπούν οι  ουλές του κερατοειδούς.
Βιβλιογραφία
 • Επίτομη Οφθαλμολογία, Γεωργίου Θεοδοσιάδη, Εκδ. Λίτσας.
 • WHOΣύνδρομο Münchausen


Στο σύνδρομο Münchausen το θέμα είναι να βρεις μια ασθένεια που να σ' αρέσει.
Tο σύνδρομο Münchausen, ICD-10 F68.1, xαρακτηρίζει τους ασθενείς οι οποίοι κάνουν τα πάντα να τραβήξουν την προσοχή του γιατρού, έως που στο τέλος πιστεύουν και οι ίδιοι ότι έχουν τα συμπτώματα που ισχυρίζονται.
Με τα χρόνια αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη εκπαίδευση στο να ξεγελούν τους πάντες, συγγενείς και ιατρικό προσωπικό σχετικά με τα προβλήματα τους. Έτσι είναι πολύ δύσκολο αρκετές φορές να γίνει η διάγνωση της αρρώστιας έγκαιρα και να δοθεί η κατάλληλη αγωγή με την οποία συνεργάζεται ο ασθενής. γιατί θεωρεί ότι έτσι επιβεβαιώνεται. Πίσω από το σύνδρομο αυτό συνήθως κρύβονται κατάθλιψη και ψυχωσικές διαταραχές.
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη του συνδρόμου Munchausen περιλαμβάνει τραύματα της παιδικής ηλικίας.
Το σύνδρομο διαφέρει από την υποκρισία, στην οποία ένας ασθενής κατασκευάζει τα συμπτώματα για οικονομική αποζημίωση, απουσία από την εργασία ή πρόσβαση σε φάρμακα.
Ποια είναι η πρόγνωση για το σύνδρομο Münchausen;
To σύνδρομο Münchausen μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των μεμονωμένων ασθενών και για την κοινωνία στο σύνολό της.
Εκτιμάται ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα σπατάλη 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε περιττές εξετάσεις και νοσηλείες.
Τα άτομα με σύνδρομο Münchausen που δεν έχουν καμία άλλη ψυχιατρική νόσο φαίνεται να έχουν μια καλύτερη πιθανότητα για πλήρη αποκατάσταση, σε σχέση με εκείνους που υποφέρουν και από άλλη ψυχική ασθένεια. 
Ωστόσο, όταν ένας ασθενής με μια άλλη ψυχιατρική διαταραχή παίρνει θεραπεία για το πρόβλημα, τα συμπτώματα του συνδρόμου Münchausen συχνά βελτιώνονται.
Οι επαγγελματίες υγείας που υποψιάζονται το σύνδρομο Münchausen σε έναν ασθενή θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι ο ασθενής έχει ένα πρώιμο στάδιο μιας νόσου που δεν είναι ακόμα κλινικά ανιχνεύσιμο. 
Θα πρέπει να λάβουν ένα προσεκτικό ιστορικό του ασθενούς για πρόωρη στέρηση, παιδική κακοποίηση, ή ψυχική ασθένεια.
Στη συνέχεια σε συνεργασία με ειδικούς της ψυχικής υγείας θα ανιχνεύσουν κάποια ψυχική διαταραχή, όπως μια διαταραχή της διάθεσης, μια αγχώδη διαταραχή, ή διαταραχή προσωπικότητας.
Βιβλιογραφία
 • Krahn LE, Bostwick JM, Stonnington CM (2008). "Looking toward DSM-V: should factitious disorder become a subtype of somatoform disorder?". Psychosomatics 49 (4): 277–82.
 • Vaglio JC, Schoenhard JA, Saavedra PJ, Williams SR, Raj SR (2010). "Arrhythmogenic Munchausen syndrome culminating in caffeine-induced ventricular tachycardia". J Electrocardiol 44 (2): 229–31.
 • Elder W, Coletsos IC, Bursztajn HJ. Factitious Disorder/Munchhausen Syndrome. The 5-Minute Clinical Consult. 18th Edition. 2010. Editor. Domino, F.J. Wolters Kluwer/Lippincott. Philadelphia.
 • Davidson, G. et al. (2008). Abnormal Psychology - 3rd Canadian Edition. Mississauga: John Wiley & Sons Canada, Ltd.. pp. 412.