Αρχική

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Pradaxa σε μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή


Pradaxa
Το Pradaxa (dabigatran etexilate), έχει έγκριση από το FDA στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή.
Επίσης, έχει ένδειξη για την πρωτογενή πρόληψη των φλεβικών θροµβοεµβολικών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι
έχουν υποβληθεί σε εκλεκτική χειρουργική επέµβαση ολικής αντικατάστασης ισχίου ή χειρουργική επέµβαση ολικής αντικατάστασης γόνατος.

Το PRADAXA, είναι ένας από του στόματος άμεσος αναστολέας της θρομβίνης  που ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από την Boehringer Ingelheim. Με Pradaxa 150 mg δύο φορές την ημέρα έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής κατά 35 τοις εκατό επιπλέον από τη μείωση που επιτυγχάνεται με τη βαρφαρίνη,  που είναι η τρέχουσα συνήθης θεραπεία για ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Επίσης το νέο φάρμακο μείωσε δύο φορές τον κίνδυνο των ισχαιμικών και αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη.
Η εικόνα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του Pradaxa μελετήθηκε με τη μελέτη RE-LY ® σε 18.113 ασθενείς. Η θεραπεία με Pradaxa δεν απαιτεί την παρακολούθηση του αίματος για την πηκτικότητα για προσαρμογές της δόσης και δεν υπόκεινται οι ασθενείς σε διατροφικούς περιορισμούς. Ο FDA ενέκρινε επίσης το PRADAXA 75mg δύο φορές την ημέρα για τους λίγους ασθενείς που έχουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.
Η κολπική μαρμαρυγή, που χαρακτηρίζεται από ακανόνιστο καρδιακό παλμό,  μπορεί να προκαλέσει θρόμβους αίματος που μπορεί να μεταφερθούν στον εγκέφαλο και να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο.  Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σχεδόν πέντε φορές το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο ή να αφήσει σοβαρή αναπηρία. 
Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε ότι ερευνά αναφορές μετά τη συχνότητα των σοβαρών αιμορραγικών επεισοδίων σε ασθενείς που λαμβάνουν dabigatran etexilate. Ενημερώσεις ασφαλείας σχετικά με τα αιμορραγικά επεισόδια με το dabigatran έχουν ζητηθεί ήδη στην Ιαπωνία και την Αυστραλία και έχουν οδηγήσει σε σχετική επισήμανση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αν και τα αριθμητικά περιστατικά αιμορραγιών παραμένουν χαμηλά.
Αντενδείξεις
Το PRADAXA αντενδείκνυται σε ασθενείς με ενεργό παθολογική αιμορραγία και σε ασθενείς με γνωστή σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλακτική αντίδραση ή αναφυλακτικό σοκ) στο Pradaxa.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Το PRADAXA αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και μερικές φορές, θανατηφόρες αιμορραγίες.
Οι παράγοντες κινδύνου για αιμορραγία περιλαμβάνουν:
Φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας σε γενικές γραμμές (π.χ., αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες, ηπαρίνη, θρομβολυτική θεραπεία και η χρόνια χρήση ΜΣΑΦ).
Σε οποιαδήποτε σημάδια ή συμπτώματα απώλειας αίματος, όπως μείωση της αιμοσφαιρίνης και/ή του αιματοκρίτη ή υπόταση πρέπει να διακόπτεται το φάρμακο.
Προσωρινή διακοπή του Pradaxa
-Το Pradaxa πρέπει να διακόπτεται σε ενεργό αιμορραγία και σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. 
-Η ταυτόχρονη χρήση του Pradaxa με P-gp επαγωγείς (π.χ. ριφαμπικίνη) μειώνει τα επίπεδα. Με τους P-gp αναστολείς κετοκοναζόλη, βεραπαμίλη, αμιωδαρόνη, κινιδίνη, και κλαριθρομυκίνη, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Στην πιλοτική μελέτη, συγκρίνοντας το Pradaxa σε σχέση με την βαρφαρίνη, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή του Pradaxa ήταν η αιμορραγία και οι γαστρεντερικές εκδηλώσεις. Το  PRADAXA 150 mg είχε ως αποτέλεσμα ένα υψηλότερο ποσοστό σοβαρών αιμορραγιών του γαστρεντερικού (GI)  σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη. Σε ασθενείς ≥ 75 ετών, τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας μπορεί να είναι μεγαλύτερη με το Pradaxa από ό,τι με τη βαρφαρίνη. Άλλες γαστρεντερικές διαταραχές ήταν η δυσπεψία (συμπεριλαμβανομένου του κοιλιακού άλγους, της κοιλιακής δυσφορίας και της δυσφορίας στο επιγάστριο) η γαστρίτιδα, συμπεριλαμβανομένης της ΓΟΠ, της οισοφαγίτιδας, της γαστρίτιδας και του έλκους. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν αναφερθεί σε ποσοστό <0,1% σε ασθενείς που έλαβαν Pradaxa.
Ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν αριθμητικά μεγαλύτερος  σε ασθενείς που έλαβαν Pradaxa 150 mg σε σύγκριση με αυτούς που ελάμβαναν βαρφαρίνη.
Αριθμητικά ήταν χαμηλότερα τα σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια με το dabigatran.
Βιβλιογραφία
1. Pradaxa Prescribing Information
2. Di Nisio M, et al. "Direct Thrombin Inhibitors." New England Journal of Medicine. 2005; 353:1028-40.
3. Go, Alan S., and Elaine M. Hylek et al. Prevalence of Diagnosed Atrial Fibrillation in Adults: National Implications for Rhythm Management and Stroke Prevention: the ATRIA Study. JAMA. 2002; 285:2370-2375.
4. Ezekowitz MD, et al. "Rationale and design of RE-LY: Randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy, warfarin, compared with dabigatran." American Heart Journal. 2009; 157: 805-810.
5. Hart, et al. "Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial Fibrillation." Annals of Internal Medicine. 2007; 146:857-867.
6. Coyne, K.S., et al. “Assessing the Direct Costs of Treating Nonvalvular Atrial Fibrillation in the United States.” Value in Health. 2006; 9:348-356.
7. Harley C., et al. Direct Costs And Health Care Utilization Associated With Stroke in the Presence of Atrial Fibrillation in the United States. ASAIS Conference, Feb. 2009.
8. Connolly SJ, et al. "Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation." New England Journal of Medicine. 2009; 361:1139-1151.
9. Food and Drug Administration. Pradaxa (dabigatran etexilate mesylate): Drug safety communication—Safety review of post-market reports of serious bleeding events. December 7, 2011
Ανοσοδιέγερση με Plerixafor


Plerixafor
Η πλεριξαφόρη (εμπορική επωνυμία Mozobil) είναι ένα ανοσοδιεγερτικό που χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα σε ασθενείς με καρκίνο. 
Τα βλαστικά κύτταρα στη συνέχεια μεταμοσχεύονται στον ασθενή. Το φάρμακο αναπτύχθηκε από την AnorMED το οποίο στη συνέχεια αγοράστηκε από την Genzyme.
Η πλεριξαφόρη αναπτύχθηκε αρχικά στο Johnson Matthey Τεχνολογικό Κέντρο για πιθανή χρήση στη θεραπεία σε ασθενείς με HIV  λόγω του ρόλου της στην παρεμπόδιση του CXCR4, που είναι ένας υποδοχέας χημειοκίνης που ενεργεί ως συν-υποδοχέας για ορισμένα στελέχη του ιού HIV (μαζί με το κύριο κυτταρικό υποδοχέα, τον ιό του CD4).
Η κινητοποίηση των περιφερικών βλαστικών κυττάρων του αίματος, είναι σημαντική ως πηγή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για μεταμόσχευση και πραγματοποιείται με τη χρήση του παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων παράγοντα (G-CSF). Είναι αναποτελεσματική σε περίπου 15 έως 20% των ασθενών. Συνδυασμός των G-CSF με πλεριξαφόρη αυξάνει το ποσοστό των ατόμων που ανταποκρίνονται στη θεραπεία και παράγουν αρκετά βλαστικά κύτταρα για τη μεταμόσχευση.  Το φάρμακο έχει εγκριθεί για ασθενείς με λέμφωμα και πολλαπλούν μυέλωμα.
Μελέτες σε έγκυα ζώα έχουν δείξει τερατογόνο αποτελέσματα. Η πλεριξαφόρη, επομένως, αντενδείκνυται σε έγκυες γυναίκες εκτός από κρίσιμες περιπτώσεις. Οι γόνιμες γυναίκες πρέπει να παίρνουν αντισύλληψη. Δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Ο θηλασμός πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ναυτία , διάρροια και  τοπικές αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σε πάνω από 10% των ασθενών. Άλλα προβλήματα με την πέψη και γενικά συμπτώματα όπως ζάλη, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι και είναι επίσης σχετικά συχνά, σε περισσότερους από 1% των ασθενών. Αλλεργίες συμβαίνουν σε λιγότερο από 1% των περιπτώσεων. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές δοκιμές ήταν ήπιες και παροδικές. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια, κυρίως λόγω των θεωρητικών πιθανοτήτων ρήξεως του σπλήνα ρήξης και κινητοποίησης καρκινικών κυττάρων. Η πρώτη ανησυχία υπάρχει επειδή σπληνομεγαλία παρατηρήθηκε από μελέτες σε ζώα, και ο G-CSF μπορεί να προκαλέσει ρήξη σπληνός σε σπάνιες περιπτώσεις. Κινητοποίηση των καρκινικών κυττάρων θα μπορούσε να συμβεί, όχι ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής της πλεριξαφόρης, αλλά μετά τη νέα έγχυση των βλαστικών κυττάρων. Καμία από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπους.


Η πλεριξαφόρη (plerixafor) είναι ένα δικυκλαμικό παράγωγο, το οποίο είναι ένας εκλεκτικός, αναστρέψιμος ανταγωνιστής του υποδοχέα της χημειοκίνης CXCR4 που αποκλείει τη δέσμευση του συγγενή συνδέτη, τον παράγοντα SDF-la από κύτταρα στρώματος, γνωστό και ως CXCL12. Η επαγόμενη από την πλεριξαφόρη λευκοκυττάρωση και η άνοδος του επιπέδου των ελεύθερων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα της διακοπής δέσμευσης του CXCR4 στο συγγενικό της συνδέτη, οδηγώντας στην εμφάνιση στη συστηματική κυκλοφορία τόσο ώριμων όσο και πολυδύναμων κυττάρων. Τα κινητοποιημένα από την πλεριξαφόρη CD34+ κύτταρα, είναι λειτουργικά και ικανά να μεταμοσχεύονται με μακροχρόνια ικανότητα αποκατάστασης του πληθυσμού. Μετά την υποδόρια ένεση, η πλεριξαφόρη απορροφάται γρήγορα και οι μέγιστες συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται μετά από 30 έως 60 λεπτά. Έως και 58% συνδέεται με πρωτεΐνες του πλάσματος, το υπόλοιπο βρίσκεται ως επί το πλείστον στο εξωαγγειακό διαμέρισμα. Το φάρμακο δεν μεταβολίζεται σε σημαντικές ποσότητες. Δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με το κυτόχρωμα Ρ450 ένζυμα ή P-γλυκοπρωτεΐνες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα είναι 3 έως 5 ώρες. Η πλεριξαφόρη εκκρίνεται μέσω των νεφρών, με το 70% του φαρμάκου αποβάλλεται μέσα σε 24 ώρες.
Με τη μορφή των ενώσεων του ψευδαργύρου, δρα  ως ανταγωνιστής (ή ίσως και περισσότερο με ακρίβεια ως μερικός αγωνιστής) του άλφα υποδοχέα χημειοκινών CXCR4 και ως αλλοστερική αγωνιστής της CXCR7 . 
Ο υποδοχέας CXCR4 άλφα-χημειοκινών είναι ένας από τους συνδέτες, SDF-1, σημαντικός για τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα στο μυελό των οστών. Η in vivo επίδραση της πλεριξαφόρης είναι άγνωστη. Η πλεριξαφόρη έχει βρεθεί να είναι ένας ισχυρός επαγωγέας κινητοποίησης των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από τον μυελό των οστών στην κυκλοφορία του αίματος.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα. Το γεγονός ότι η πλεριξαφόρη δεν αλληλεπιδρά με το σύστημα του κυτοχρώματος εμφανίζει χαμηλή πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.
Η πλεριξαφόρη εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κινητοποίηση των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων.
Η πλεριξαφόρη διαπιστώθηκε ότι προκαλεί  μείωση των μεταστάσεων σε ποντίκια σε αρκετές μελέτες. 
Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την υποτροπή  του γλοιοβλαστώματος σε  ποντίκια μετά την ακτινοθεραπεία.
Οι ερευνητές στο Imperial College  έχουν δείξει ότι η πλεριξαφόρη σε συνδυασμό με τον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (VEGF) μπορεί να παράγει μεσεγχυματικά βλαστικά κυττάρα και ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα σε ποντίκια. 
Ο αποκλεισμός της CXCR4 σηματοδότησης από πλεριξαφόρη (AMD3100) είναι,  επίσης, αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της υπεραλγησίας από τη χρόνια θεραπεία με μορφίνη, αν και έχουν διεξαχθεί μόνο μελέτες σε ζώα μέχρι τώρα.  
Βιβλιογραφία
1.   Kalatskaya, I.; Berchiche, YA; Gravel, S.; Limberg, BJ; Rosenbaum, JS; Heveker, N. (2009). "AMD3100 is a CXCR7 Ligand with Allosteric Agonist Properties". Molecular Pharmacology 75 : 1240.
2.   Cashen, AF; Nervi, B.; Dipersio, J. (2007). "AMD3100: CXCR4 antagonist and rapid stem cell-mobilizing agent". Future Oncology 3 (1): 19–27.
3.   "Mozobil approved for non-Hodgkin's lymphoma and multiple myeloma" (Press release). Monthly Prescribing Reference . December 18, Retrieved January 3, 2009 .
4.   Smith, MCP; Luker, KE; Garbow, JR; Prior, JL; Jackson, E.; Piwnica-Worms, D.; Luker, GD (2004). "CXCR4 Regulates Growth of Both Primary and Metastatic Breast Cancer". Cancer Research 64 (23): 8604–8612.
5.   Kioi, M.; Vogel, H.; Schultz, G.; Hoffman, RM; Harsh, GR; Brown, JM (2010). "Inhibition of vasculogenesis, but not angiogenesis, prevents the recurrence of glioblastoma after irradiation in mice" . Journal of Investigation 120 (3): t

Τι σχέση μπορεί να έχει το Placebo με τα μνημόνια;


Placebo και Μνημόνια
Placebos ήταν οι μέθοδοι θεραπείας που εφαρμόζονταν από μη πτυχιούχους θεραπευτές και τσαρλατάνους.
Η τρισύλλαβη λατινική λέξη Placebo άρχισε να χρησιμοποιείται στην Ιατρική στις αρχές του 19ου αιώνα για το φάρμακο που δίνεται στον ασθενή για να τον ευχαριστήσει περισσότερο παρά να τον ωφελήσει.
Στην καθημερινή πράξη λίγοι είναι οι γιατροί που παραδέχονται ότι θα συνταγογραφούσαν εικονικά φάρμακα. Στην πρακτική αυτή εμπίπτει και η χορήγηση δραστικών ουσιών σε ενδείξεις πέραν των εγκεκριμένων και σε δοσολογία χαμηλότερη της συνιστώμενης.
Η έρευνα αποδεικνύει ότι η χρήση ψευδοφαρμάκων καλά κρατεί στη σημερινή εποχή. Άλλωστε στην έρευνα η χρήση Placebo είναι επιβεβλημένη πρακτική. Η πρώτη διπλή τυφλή μελέτη με χρήση ψευδοφαρμάκου έγινε το 1907 από τον Ρίβερς και καθιερώθηκε από τον Αμερικανό φαρμακοποιό Χάρι Γκόλντ κατά τη διάρκεια του 1940-1950. Σήμερα το FDA απαιτεί από τους ερευνητές να καταδεικνύουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των νέων φαρμάκων μόνο μέσα από διπλές τυφλές μελέτες που χρησιμοποιούν placebo φάρμακα.
Αλλά και τα placebo φάρμακα έχουν παρενέργειες. Η εκδήλωση συμπτωμάτων μετά από τη λήψη μιας αβλαβούς ουσίας καλείται φαινόμενο nocebo και είναι πολύ συχνό. Το φαινόμενο οφείλεται στις προσδοκίες που έχει ο ασθενής από ένα φάρμακο έστω και placebo
Αν έχει θετικές προσδοκίες θα τον θεραπεύσει αν έχει αρνητικές προσδοκίες θα του δημιουργήσει παρενέργειες.
Μιας και τα μνημόνια περιλαμβάνουν τεράστιες περικοπές στην υγεία, για τις ασθένειές μας θα ξεκινήσουμε ένα placebo τρεις φορές την ημέρα, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να μας θεραπεύσει, όταν οι προσδοκίες μας είναι θετικές.


PET/CT SCAN στον καρκίνο μαστού


Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) με φθοριο-δεοξυ-γλυκόζη (18F-FDG) είναι μια μέθοδος συμπληρωματική της συμβατικής απεικόνισης στην αρχική διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού, την επανασταδιοποίηση, την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου ή υποτροπής και την πρόγνωση της έκβασης της νόσου.
Στην αρχική διάγνωση και σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση του πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού η FDG-PET έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα λόγω ανίχνευσης λεμφαδενικών, οστεολυτικών ή απομακρυσμένων μεταστάσεων. 
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε μικρό μέγεθος όγκου μικρότερο του 1 εκατοστού, σε καλά διαφοροποιημένους όγκους, όπως είναι το καρκίνωμα in situ και στο λοβιδιακό καρκίνωμα. 
Ψευδώς θετικά αποτελέσματα οφείλονται σε πρόσφατη λήψη βιοψίας, σε πρόσφατους χειρισμούς, σε φλεγμονώδεις καταστάσεις και σε ιναδένωμα.
Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση της διήθησης των έσω μαστικών λεμφαδένων, αποφεύγοντας έτσι τους δύσκολους χειρουργικούς χειρισμούς. Η ευαισθησία της μεθόδου για ανίχνευση μεταστάσεων στους μασχαλιαίους λεμφαδένες είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει μικρομεταστάσεις και να γίνει προσδιορισμός του αριθμού των διηθημένων λεμφαδένων.
Η FDG-PET είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανίχνευση τυχόν υποτροπής της νόσου, όπως στην περίπτωση της ασυμπτωματικής αύξησης των καρκινικών δεικτών ή σε αμφίβολο απεικονιστικό έλεγχο.
Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού που λαμβάνουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία, η μέθοδος χρησιμοποιείται για την πρώιμη μετά τον τρίτο κύκλο χημειοθεραπείας, εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Επίσης, η μέθοδος είναι πιο ευαίσθητη από το σπινθηρογράφημα οστών στην ανίχνευση τυχόν οστεολυτικών μεταστάσεων.
Χρησιμοποιούνται και άλλα ραδιοφάρμακα PET (11C- μεθειονίνη για την εκτίμηση πρωτεϊνοσύνθεσης, 11C ή 18F–θυμιδίνη για την εκτίμηση σύνθεσης DNA, 18F-μισονιδαζόλη για την εκτίμηση υποξίας και 18F ανάλογα οιστρογόνων για την εκτίμηση οιστρογονικών υποδοχέων, με τα οποία λαμβάνονται πληροφορίες για την κλινική συμπεριφορά του όγκου και γίνεται έτσι εξατομικευμένος σχεδιασμός της θεραπείας ανάλογα με την βιολογία του όγκου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Podoloff DA, Ball DW, Ben-Josef E, et al. NCCN task force: clinical utility of PET in a variety of tumor types. J Natl Compr Canc Netw. 2009 Jun 7. Suppl 2:S1-26. 
Hackney D. Radiologic imaging procedures. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2007:chap 419.
Quon A, Gambhir SS. FDG-PET and beyond: molecular breast cancer imaging. J Clin Oncol. (Mar. 2005) 10;23(8):1664-73.
Doshi NK, Shao Y, Silverman RW, et al: Design and evaluation of an LSO PET detector for breast cancer imaging. Med Phys (2000) 27:1535-1543.
Ohta M, Tokuda Y, Suzuki Y, et al: Whole body PET for the evaluation of bony metastases in patients with breast cancer: Comparison with Tc-99m-MDP bone scintigraphy. Nucl Med Commun (2001) 22:875-879.
Mankoff DA, Peterson LM, Stekhova S, et al: Uptake of [F-18]-Fluoroestradiol (FES) predicts response of recurrent or metastatic breast cancer to hormonal therapy. J Nucl Med (2003) 44:126.
Lovrics P, Chen V, Coates G, et al: A prospective comparison of positron emission tomography scanning, sentinel lymph node biopsy and axillary dissection in staging patients with early stage breast cancer. Breast Cancer Res Treat (2002)76:S129.
Guller U, Nitzsche E, Moch H, et al: Is positron emission tomography an accuate non-invasive alternative to sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients? J Natl Cancer Inst(2003) 95:1040-1043.
Hodgson, NC., Gulenchyn, KY. Is There a Role for Positron Emission Tomography in Breast Cancer Staging? Journal of Clinical Oncology, (Feb. 2008)Vol 26, No 5 pp. 712-720
Avril N, Sassen S, Roylance R. Response to therapy in breast cancer. J Nucl Med. 2009;50 (Suppl 1):55-63.Pertuzumab για τον HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού


Pertuzumab
To Pertuzumab είναι εγκεκριμένο για χρήση σε συνδυασμό με trastuzumab και docetaxel για τη θεραπεία ορισμένων ασθενών με HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
Στις 8 Ιουνίου, 2012, το FDA ενέκρινε την περτουζουμάμπη ένεση (Perjeta™), κατασκευασμένο από την Genentech, Inc,  για χρήση σε συνδυασμό με trastuzumab και docetaxel για τη θεραπεία ασθενών με HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού που δεν έχουν λάβει προηγούμενη αντι -HER2 θεραπεία ή χημειοθεραπεία για μεταστατική νόσο.
Η περτουζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει την εξωκυτταρική περιοχή διμερισμού (subdomain II) του HER2 και ως εκ τούτου εμποδίζει τον εξαρτώμενο από τη σύνδεση  ετεροδιμερισμό του HER2 με άλλα μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένων των EGFR, HER3 και HER4.
Τα αποτελέσματα της φάσης III μελέτης επιβεβαίωσαν την ευεργετικότητα της  περτουζουμάμπης, που ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τον HER2 άξονα, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
Ο διπλός αποκλεισμός του HER2 παρατείνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου.
Προσθέτοντας περτουζουμάμπη στην trastuzumab και docetaxel  παρατείνεται η επιβίωση χωρίς εξέλιξη  νόσου κατά ένα μέσο όρο 6,1 μήνες σε ασθενείς με μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν τη συνδυαστική θεραπεία με ένα εικονικό φάρμακο.
Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια διεθνή μελέτη φάσης ΙΙΙ, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη, γνωστή ως ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, στην οποία τυχαιοποιήθηκαν 808 ασθενείς να λάβουν τραστουζουμάμπη και ντοσεταξέλη  με περτουζουμάμπη ή εικονικό φάρμακο. Η επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 18,5 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν περτουζουμάμπη σε σύγκριση με 12,4 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο με  38% μείωση του κινδύνου για την εξέλιξη.
Τα ευρήματα είχαν ανακοινωθεί στο 2011 CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, που πραγματοποιήθηκε 6 έως 10 Δεκεμβρίου, και αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του μαστού.
Οι περισσότεροι ασθενείς με μεταστατικό  HER2-θετικό καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή  σταματούν να ανταποκρίνονται στην τραστουζουμάμπη, οπότε το γεγονός ότι ένας φαρμακευτικός παράγοντας  μπορεί να προστεθεί στην τρέχουσα θεραπεία για να καθυστερήσει την εξέλιξη είναι ενθαρρυντικό.


Η Περτουζουμάμπη είναι ένα πλήρες μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με τον ανθρώπινο υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 (HER2), κι εμποδίζει το διμερισμό του HER2 με τα άλλα μέλη της οικογένειας HER που ευθύνεται για την καρκινογένεση . Ο ρόλος της περτουζουμάμπης είναι να εμποδίσει τον υποδοχέα να συνδεθεί με τον HER3 και να σχηματίσουν ένα διμερές που σηματοδοτεί την αύξηση όγκου και η περτουζουμάμπη είναι το πρώτο από μια νέα κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς του διμερισμού και προσφέρουν έναν διπλό HER2 αποκλεισμό, με μπλοκάρισμα διαφόρων μηχανισμών που ευθύνονται για την HER2 σηματοδότηση. Το  HER2-HER3 ετεροδιμερές είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ενεργοποίηση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης 3-κινάσης (PI3K)-Akt που είναι στόχος της ραπαμυκίνης, (mTOR) οδού, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει άλλα κρίσιμα μονοπάτια υπεύθυνα για την αγγειογένεση, την κυτταρική επιβίωση, τη μετανάστευση, την απόπτωση , και τον πολλαπλασιασμό.
Προσθέτοντας περτουζουμάμπη στη θεραπεία, η αντικειμενική ανταπόκρισης ήταν  80,2% σε σύγκριση με το 69,3% χωρίς αυτό. Αν και τα αποτελέσματα στην επιβίωση δεν είναι ώριμα, οι ερευνητές ανέφεραν 69 θανάτους μεταξύ των 402 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τις τρεις-φάρμακο συνδυασμού και 96 θανάτους μεταξύ των 406 ασθενείς που έλαβαν δύο φάρμακα.
Ο συνδυασμός αυτών των τριών φαρμάκων είναι εξαιρετικά ασφαλής και καλά ανεκτός. Μόνο ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν με την προσθήκη της περτουζουμάμπης. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες ήταν βαθμούς 1 και 2, διάρροια και ουδετεροπενία. Επιπλέον καρδιακή τοξικότητα δεν παρατηρήθηκε.

Βιβλιογραφία
http://www.cancer.govΔίαιτα ελληνικήGreek Diet-Δίαιτα ελληνική
Είναι για όσους αγαπούν το καλό ελληνικό φαγητό και το  θεωρούν απόλαυση της ζωής. Περιλαμβάνει νόστιμα ελληνικά πιάτα. Απαιτείται όμως υγιεινό μαγείρεμα της τροφής και κατανάλωση μικρής ποσότητας, οι μερίδες δηλαδή πρέπει να είναι μικρές. Μαγειρεύετε μία φορά την ημέρα. Προσοχή δεν είναι κατάλληλη δίαιτα για τους λαίμαργους.
Η δίαιτα έχει διάρκεια 2 εβδομάδες και η απώλεια είναι περίπου 5 κιλά.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
Ημερομηνία έναρξης της δίαιτας:
Βάρος σώματος:                               Προηγούμενο:

1η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 φλιτζάνι γάλα
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Κότα με ρύζι αυγολέμονο, πράσινη σαλάτα
Απόγευμα: 1 φρούτο εποχής
Βράδυ: Κότα με ρύζι αυγολέμονο, πράσινη σαλάτα

2η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 γιαούρτι με μέλι
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα
Απόγευμα: 1 φρούτο εποχής
Βράδυ: Ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα

3η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 χυμός και 2 φρυγανιές
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Σουπιές με σπανάκι, χωριάτικη σαλάτα
Απόγευμα: 1 φρούτο εποχής
Βράδυ: Σουπιές με σπανάκι, χωριάτικη σαλάτα

4η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 φέτα ψωμί με 1 φέτα τυρί
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Γίγαντες στο φούρνο, χωριάτικη σαλάτα
Απόγευμα: 1 φρούτο εποχής
Βράδυ: Γίγαντες στο φούρνο, χωριάτικη σαλάτα

5η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 φλιτζάνι γάλα
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Σουτζουκάκια με ρύζι, πράσινη σαλάτα
Απόγευμα: 1 φρούτο εποχής
Βράδυ: Σουτζουκάκια με ρύζι, πράσινη σαλάτα

6η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 γιαούρτι με μέλι
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Μοσχαρίσια μπιφτέκια, πράσινη σαλάτα
Απόγευμα: 1 φρούτο εποχής
Βράδυ: Μοσχαρίσια μπιφτέκια, πράσινη σαλάτα

7η ΜΕΡΑ
Πρωινό: 1 φέτα ψωμί με 1 φέτα τυρί
Πρόγευμα: 1 μπάρα δημητριακών
Μεσημέρι: Ψάρι ψητό, χόρτα
Απόγευμα: 1 γιαούρτι άπαχο
Βράδυ: : Ψάρι ψητό, χόρτα

by Savvi Diet


Είναι ασφαλείς οι ακτινογραφίες δοντιών;Ακτινογραφίες δοντιών. Είναι ασφαλείς;
Μια νέα μελέτη έχει προκαλέσει επιστημονικές κόντρες η οποία «φωτογραφίζει» τις ακτινογραφίες των δοντιών ως ύποπτες για πρόκληση εγκεφαλικών όγκων και ιδιαίτερα μηνιγγιώματος!
Όπως υποστηρίζει ερευνητική ομάδα από την Ιατρική Σχολή του Yale στην επιθεώρηση «Cancer», ο πιο συνηθισμένος τρόπος έκθεσης ενός ατόμου στην ιοντισμένη ακτινοβολία είναι οι ακτινογραφίες δοντιών. Παρότι όπως λένε τα αποτελέσματα της μελέτης τους δεν αποδεικνύουν ότι η ακτινοβολία από τις ακτινογραφίες προκαλεί τους όγκους, το ποσοστό κινδύνου αυξάνεται από 40 έως και 90% στα άτομα που κάνουν πανοραμικές και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις δοντιών κάθε χρόνο ή ακόμη πιο συχνά.
Το ποσοστό επικινδυνότητας εμφάνισης μηνιγγιώματος αυξάνεται μέχρι και 5 φορές στα παιδιά μέχρι 10 ετών.
Το μηνιγγίωμα είναι, συνήθως, ένας καλοήθης όγκος ο οποίος αναπτύσσεται αργά μέσα στην μεμβράνη που δημιουργεί ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός.
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 1.433 άνθρωποι που είχαν διαγνωσθεί με μηνιγγίωμα μεταξύ του Μαϊου 2006 και του Απριλίου του 2011. Το εύρος των ηλικιών μάλιστα ήταν μεγάλο καθώς οι ασθενείς ήταν από 20 έως και 79 ετών. Για την σύγκριση χρησιμοποίησαν 1.350 άτομα που είχαν αντίστοιχα χαρακτηριστικά, ηλικίας, φύλου, κατοικίας αλλά δεν είχαν διαγνωσθεί με μηνιγγίωμα.
Η μελέτη ερεύνησε πόσο συχνά το δείγμα υποβαλλόταν σε τρεις διαφορετικές απεικονιστικές εξετάσεις δοντιών. Καθένας έδωσε προσωπική συνέντευξη σχετικά με το ιατρικό ιστορικό της οικογένειας του, τις οδοντιατρικές εργασίες που είχε υποβληθεί κτλ. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι όσοι είχαν υποβληθεί σε συγκεκριμένες ακτίνες Χ δοντιών, ιδιαίτερα σε στοχευμένες περιοχές της γνάθου εμφάνισαν διπλάσιο ποσοστό επικινδυνότητας. Στην μελέτη βέβαια σημειώνεται ότι το δείγμα τους είχε εκτεθεί σε ακτινοβολία μεγαλύτερης ισχύος απ’ ότι χρησιμοποιείται σήμερα για τις ακτινογραφίες δοντιών, καθώς η τεχνολογία πια στην οδοντιατρική ακτινοβολία επιτρέπει καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερη ισχύ.
Παρόλα αυτά, ήδη, προέκυψαν οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης από τον Alan Lurie πρόεδρο της Αμερικανικής Ακαδημίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Ραδιολογίας, ο οποίος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, «Εντόπισαν ένα μικρό ρίσκο στις στοχευμένες ακτινογραφίες δοντιών κι όχι στις πανοραμικές, οι οποίες είναι στόχευση στη σειρά, μου είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσω» και συμπληρώνει «Πρέπει ο ασθενής σε κάθε περίπτωση να ρωτά τον οδοντίατρό του γιατί του συστήνει την ακτινογραφία και ποια θα είναι τα οφέλη του».
Η ομάδα των ερευνητών σημειώνει, πάντως, ότι η πρότασή τους δεν είναι να μην υποβάλλονται οι ασθενείς σε ακτινογραφίες δοντιών, αλλά αν μπορεί να περιοριστεί το επίπεδο ακτινοβολίας που δέχεται κάποιος στο κεφάλι είναι σίγουρα προς όφελός του.
Βιβλιογραφία
Claus EB, Calvocoressi L, Bondy ML, Schildkraut JM, Wiemels JL, Wrensch M., Dental x-rays and risk of meningioma, Cancer. 2012 Sep 15;118(18):4530-7. 


Ο καλύτερος χυμός για αδυνάτισμα


Χυμός αδυνατίσματος
Χυμός για απώλεια βάρους
Υλικά
  • 2 λεπτές φέτες φρέσκος ανανάς
  • 1/2 γκρέιπφρουτ
  • 1/2 γλυκολέμονο ή μοσχολέμονο
  • 1 κ.γ. μέλι

Εκτέλεση
  • Αποχυμώνετε τον ανανά σε μπλέντερ ή αποχυμωτή και σοθρώνετε το χυμό
  • Αποχυμώνετε το γκρέιπφρουτ και το γλυκολέμονο σε στίφτη
  • Αναμειγνύετε όλους τους χυμούς στο ποτήρι
  • Αραιώνετε με νερό, προσθέτετε το μέλι και ανακατεύετε.

Θερμίδες: 100
Πρωτεϊνες (g): 1,5
Υδατάνθρακες (g): 26,1
Ολικά λιπαρά (g): 0,5
Γλυκαιμικό φορτίο (GL): 11,6
Μονάδες ORAC: 2.240
Γλυκαιμικό φορτίο (GL): Το Γλυκαιμικό  Φορτίο δείχνει πόσο γρήγορα, αλλά και σε ποια ποσότητα κατανάλωσης του τροφίμου, ανεβαίνει το σάκχαρο.
Μονάδες ORAC: Αντιοξειδωτική αξία
Συμβουλή: Καταναλώστε ένα ποτήρι  χυμό ημερησίως το πρωί, χωρίς να φάτε ή ένα ποτήρι αργά το βράδυ, τουλάχιστον 3 ώρες από το βραδινό σας γεύμα.
Συνδυάστε τον με μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή.

by Savvi Diet

Πρέπει να γίνονται ακτινογραφίες σε παιδιά;


Ακτινογραφία σε παιδί
Είναι σαφές ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ακτινοβολούνται.
Τα παιδιά, λόγω της μικρής μάζας τους και της παρουσίας μεγάλου αριθμού ανώριμων κυττάρων σε ανάπτυξη, είναι δέκα φορές πιο ευαίσθητα στην ίδια δόση ακτινοβολίας συγκριτικά με έναν ενήλικα.
Όμως, επίσης, γνωρίζουμε, ότι σε καθημερινή βάση τα παιδιά, όπως και όλοι ερχόμαστε σε επαφή με πολλών ειδών ακτινοβολίες. Την ηλιακή, την κοσμική, την ενδογενή από έκλυση ραδονίου την ηλεκτρομαγνητική και τη ραδιενέργεια. Η δόση της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται κάθε φορά ο οργανισμός είναι αθροιστική.
Ενδεικτικά σε μία ακτινογραφία θώρακος η δόση που παίρνει ο οργανισμός είναι 0,02mSv, ενώ την αξονική τομογραφία άνω - κάτω κοιλίας η δόση είναι 22mSv.
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την ακτινοβολία. Υπάρχουν μόνο κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται εντελώς απαραίτητη:
•      Κάκωση της κεφαλής στην οποία πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αιματώματος.
•      Κάκωση του μυοσκελετικού συστήματος, για εξακρίβωση κατάγματος.
•      Σε υποψία πνευμονίας.
•      Σε ορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος.
Αν και στις παραπάνω περιπτώσεις ο ακτινολογικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος για τη διάγνωση, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποφευχθεί, με την πιο λεπτομερή και σωστή χρήση του υπερηχογραφήματος.
Αν τελικά απαιτηθεί ακτινογραφία στα παιδιά εκτελείται αρχικώς μόνο η προσθιοπίσθια λήψη, σε αντίθεση με τους ενήλικες, στους οποίους γίνονται μαζί η οπισθοπρόσθια και η πλάγια λήψη.


Animal prints


Γυναικεία μόδα Φθινόπωρο-Χειμώνας 2013-2014
Τα Animal prints είναι της μόδας...
Τα λεοπάρ μοτίβα (Animalier) είναι της μόδας. 
Βέβαια τα Animal prints έχουν οπαδούς, αλλά και επικριτές.
Θυμηθείτε η ποιότητα των υλικών παίζει καθοριστικό ρόλο για να μην κριθεί μια εμφάνιση κιτς.
Λεοπάρ ή τιγρέ φορέματα, ζακέτες, πουκάμισα, κ.α.
Αν πάλι θέλετε ένα πιο διακριτικό look δεν έχετε παρά να κάνετε παιχνίδι με κομψά animal print αξεσουάρ και τσάντες.

Που χορηγείται η Ondansetron


Η Ondansetron  είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων σεροτονίνης 5-HT 3  που χρησιμοποιείται, κυρίως, ως αντιεμετικό για τη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου, συχνά, μετά τη χημειοθεραπεία.         
Η Ondansetron μειώνει τη δραστηριότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου, το οποίο απενεργοποιεί το κέντρο εμέτου στον προμήκη, και επίσης μπλοκάρει τους υποδοχείς της σεροτονίνης στην ζώνη ενεργοποίησης. Δεν έχει επίδραση στον έμετο που προκαλείται από τη ναυτία και δεν έχει καμία επίδραση στους υποδοχείς ντοπαμίνης ή τους μουσκαρινικούς υποδοχείς.
Οι 5-HT3 ανταγωνιστές είναι τα κύρια φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη της ναυτίας και εμέτου που προκαλείται από τη χημειοθεραπεία. Δίνονται ενδοφλεβίως περίπου 30 λεπτά πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας. 
Η Ondansetron είναι, επίσης, αποτελεσματικό φάρμακο για τον έλεγχο της μετεγχειρητικής ναυτίας και του εμέτου, για τη ναυτία και τον έμετο από ακτινοβολία και είναι μια πιθανή θεραπεία για τη ναυτία και τον έμετο που οφείλονται σε οξέα ή χρόνια προβλήματα υγείας ή οξεία γαστρεντερίτιδα.
Χρησιμοποιείται εκτός ενδείξεων για τη θεραπεία  υπερέμεσης σε έγκυες γυναίκες, αλλά δεν υπάρχουν  διαθέσιμα δεδομένα για την ασφάλεια χορήγησης στην εγκυμοσύνη, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
Το φάρμακο χορηγείται 1-3 φορές την ημέρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ναυτίας και των εμέτων. Η κανονική δόση από το στόμα για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών είναι 8 mg αρχικά, ακολουθούμενη από μία δεύτερη δόση των 8 mg οκτώ ώρες αργότερα. 
Το φάρμακο  χορηγείται μία φορά κάθε 12 ώρες, συνήθως για 2-3 μέρες. Μετά από τη χορήγηση από το στόμα, χρειάζεται περίπου 1,5 με 2 ώρες για να φτάσει στις μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Αυτό το φάρμακο απεκκρίνεται από το ήπαρ και τα νεφρά.
Η κλινική επίδραση του ondansetron μπορεί να ενισχυθεί από το συνδυασμό με τη δεξαμεθαζόνη.
Το 2006, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη ανέφερε ότι το ondansetron μπορεί να έχει αξία στη θεραπεία της σχιζοφρένειας, ως συμπλήρωμα της αλοπεριδόλης. Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός είχε σημαντική βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας και άτομα που παίρνουν και τα δύο φάρμακα παρουσίασαν λιγότερες από τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται, συνήθως, με την αλοπεριδόλη. Μια προηγούμενη, μικρότερη, ανοικτή μελέτη  είχε δείξει ότι η ονδανσετρόνη  είναι χρήσιμη στη θεραπεία με αντιψυχωσικά, σε όψιμη δυσκινησία σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια.
Οι μελέτες έχουν εξετάσει, επίσης, την ονδανσετρόνη ως πιθανή θεραπεία για την ψύχωση που προκύπτει από προχωρημένη νόσο του Parkinson.
H Ondansetron μειώνει την επιθυμία για το αλκοόλ. Οι  ασθενείς με αλκοολισμό έπιναν λιγότερα ποτά την ημέρα. 
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ της Ιατρικής Σχολής  έχουν δείξει ότι η ondansetron μπορεί να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική για τη θεραπεία των συμπτωμάτων στέρησης από εθισμό σε οπιοειδή. Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες θεραπείες με μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, η ίδια δεν είναι ένα οπιοειδές. Επιπλέον, δεν  απαιτεί συνεχή επίβλεψη, όπως η θεραπεία με κλονιδίνη.
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Η Ondansetron μπλοκάρει τους 5-HT3 υποδοχείς του εντερικού νευρικού συστήματος, και κατά συνέπεια μειώνει τις συσπάσεις του παχέος εντέρου, την αισθητηριακή αντίληψη και κινητικότητα. Ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων σε αυτή την κατηγορία, των 5-HT3 ανταγωνιστών , έχει αποδειχθεί ότι έχουν αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο επηρεάζει θετικά το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια (IBS-D). Έτσι, η ονδανσετρόνη ήταν αποτελεσματική στη θεραπεία της διάρροιας.
Δύο μικρές μελέτες έχουν διεξαχθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ondansetron για το ρίγος μετά την αναισθησία. Η Ondansetron βρέθηκε να είναι εξίσου αποτελεσματική με την πεθιδίνη  όταν χορηγείται ως μία εφάπαξ ενδοφλέβια δόση πριν την αναισθησία.
Η Ondansetron είναι ένα καλά ανεκτό φάρμακο, με λίγες παρενέργειες. Η δυσκοιλιότητα, η ζάλη και η κεφαλαλγία είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του.
Το FDA εξέδωσε προειδοποίηση MedWatch ασφαλείας για την ονδανσετρόνη σε ασθενείς με συγγενές σύνδρομο μακρού QT, μια αρρυθμία της καρδιάς.
Βιβλιογραφία
www.drugs.com