Αρχική

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο στα παιδιά


Ανάγκη εμβολιασμού των παιδιών με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο

 

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι Gram (+) βακτήριο που συνήθως καλύπτεται από πολυσακχαριδική κάψα, που αποτελεί τη βάση της παθογονικότητάς του για τον άνθρωπο. Με βάση την αντιγονική δομή των πολυσακχαριτών της κάψας, έχουν απομονωθεί πάνω από 90 ορότυποι, αλλά υπολογίζεται ότι το 62% των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων οφείλεται στους 10 συχνότερους από αυτούς.
Το βακτήριο αποικίζει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και αποτελεί συχνό στοιχείο της φυσιολογικής χλωρίδας του ρινοφάρυγγα των παιδιών (μέχρι 65% σε παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών) και σε μικρότερο βαθμό των ενηλίκων (15%). Η διάρκεια της φορείας ποικίλλει και είναι γενικά μεγαλύτερη στα παιδιά. Η μετάδοση γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων και με αυτοενοφθάλμιση από το αναπνευστικό.
Ο πνευμονιόκοκκος προκαλεί τόσο διεισδυτικές λοιμώξεις, όπως σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, βακτηριαιμία, πνευμονία με βακτηριαιμία ή/και εμπύημα, όσο και μη διεισδυτικές λοιμώξεις, όπως οξεία μέση ωτίτιδα, πνευμονία, παραρρινοκολπίτιδα κ.α. Οι μη διεισδυτικές λοιμώξεις είναι βέβαια πιο ήπιες αλλά είναι πολύ πιο διαδεδομένες και αποτελούν αιτία εκτεταμένης χρήσης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Επιδημιολογικά στοιχεία από ολόκληρο τον κόσμο δείχνουν ότι η επίπτωση της νόσου είναι μεγαλύτερη στα παιδιά κάτω των 5 ετών και κυρίως στα βρέφη και νήπια ως 2 ετών και κατά δεύτερο λόγο στους ενήλικες άνω των 55-65 ετών.
Στα παιδιά ως 2 ετών η βακτηριαιμία χωρίς σαφή εστία λοίμωξης αποτελεί τη συχνότερη εκδήλωση διεισδυτικής νόσου (70%), ενώ η βακτηριαιμική πνευμονία αναλογεί σε ένα ποσοστό 12-16%.
Στους ενήλικες πιο συχνή κλινική εκδήλωση πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι η πνευμονία καλύπτοντας το 36% των περιστατικών πνευμονίας της κοινότητας (CAP) και το 50% των νοσοκομειακών πνευμονιών.
Η οξεία μέση ωτίτιδα αποτελεί ιδιαίτερα συχνή λοίμωξη της παιδικής ηλικίας.Υπολογίζεται ότι μέσα στους πρώτους 12 μήνες ζωής, 60% των βρεφών θα έχουν περάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο οξείας μέσης ωτίτιδας. Ο πνευμονιόκοκκος ευθύνεται για την πλειονότητα των περιπτώσεων μικροβιακής οξείας μέσης ωτίτιδας στα παιδιά και κυρίως, για το πρώτο επεισόδιο σε ηλικία κάτω του έτους, αλλά και στους ενήλικες.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί επίσης το κύριο αίτιο βακτηριακής μηνιγγίτιδας τόσο για τα παιδιά <5 ετών όσο και για τους ενήλικες, στους οποίους υπολείπεται μόνο σε περιπτώσεις επιδημικής έξαρσης του μηνιγγιτιδόκοκκου.
Η σημασία του είναι βαρύνουσα σε άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων, όπως άτομα με ανοσοανεπάρκεια, ασπληνία ή μειονεκτική σπληνική λειτουργία, νεφρωσικό σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια πνευμονοπάθεια, κοχλιακά εμφυτεύματα κλπ.
Ο ρόλος των εμβολίων στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου
Η πνευμονιοκοκκική νόσος προλαμβάνεται με συστηματικό αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό.
Το 7δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV-7) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2000 στις ΗΠΑ, ενώ στη χώρα μας κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2004 και εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (ΕΠΕ) το 2006 . Το εμβόλιο περιλαμβάνει τους ορότυπους 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F. Το όφελος του συστηματικού εμβολιασμού, κυρίως, στα παιδιά <5 ετών, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο μέσω του φαινομένου της συλλογικής ανοσίας έχει καταδειχθεί σε πολυάριθμες διεθνείς μελέτες.
Το 2009 εντάχθηκε στο ΕΠΕ το 10δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV-10), που περιελάμβανε επιπλέον του 7δύναμου τους ορότυπους 1, 5 και 7F, ενώ τον Ιούνιο του 2010 εντάχθηκε το 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV-13), στο οποίο περιλαμβάνονται οι ορότυποι του 10δύναμου και επιπλέον οι ορότυποι 3, 6Α και 19Α, που έχουν αυξημένη παρουσία και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Τα συζευγμένα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια σύμφωνα με τa ισχύοντα χορηγούνται σε 4 δόσεις στις ηλικίες 2, 4, 6 και 12-15 μηνών.
Εκτός των συζευγμένων ενταγμένο είναι και το 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPSV-23) που περιλαμβάνει τους ορότυπους 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F και 33F και έχει ένδειξη να γίνεται επιπλέον του συζευγμένου και τουλάχιστον 2 μήνες μετά την τελευταία δόση αυτού, σε παιδιά >2 ετών που ανήκουν σε ομάδες με αυξημένο κίνδυνο νόσησης από σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, όπως προαναφέρθηκε. Μια αναμνηστική δόση PPSV-23 συνιστάται να γίνεται 5 χρόνια μετά την πρώτη δόση στα άτομα αυτά.
Η έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο αναμένεται να θωρακίσει τα παιδιά έναντι των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων.
Πηγή
www2.keelpno.gr

Εμβόλιo για τον πνευμονιόκοκκο σε ενήλικες


Συστάσεις για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου απ' το ΚΕΛΠΝΟ
Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου συστήνεται από το 1997 για την πρόληψη διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε ενήλικες.
Μία απλή δόση του εμβολίου συνιστάται για όλους τους ενήλικες, ηλικίας 65 χρονών και πάνω.
Η ίδια, επίσης, δοσολογία συνιστάται για ενήλικες ηλικίας 19 έως 65 χρονών με χρόνια πάθηση, όπως νόσοι του καρδιαγγειακού ή αναπνευστικού συστήματος. Επίσης, σε ενήλικες ασθενείς με άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια ηπατική νόσο, αλλά και καπνιστές, πάσχοντες από αλκοολισμό και άτομα που διαμένουν σε γηροκομεία ή σε ιδρύματα.
Ενήλικες, ηλικίας 19 έως 64 ετών, με υψηλό κίνδυνο για διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, θα πρέπει να λαμβάνουν 2 δόσεις του PPSV23 με διαφορά μεταξύ τους τουλάχιστον 5 χρόνια. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται άτομα με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία και ανοσοκατασταλμένα από οποιαδήποτε αιτία άτομα (ένεκα ασθένειας, λήψης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων ή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας). Άτομα που έλαβαν 1 ή 2 δόσεις του PPSV23 πριν την ηλικία των 65 χρονών για οποιαδήποτε ένδειξη θα πρέπει να πάρουν ακόμα μία δόση σε ηλικία 65 ετών ή μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια από την προηγούμενη δόση. Τα άτομα που παίρνουν την πρώτη δόση σε ηλικία ≥ 65 ετών δεν χρειάζεται να λάβουν επιπρόσθετες δόσεις. Το PPSV23 είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε ενήλικες, αλλά δεν υπάρχει κοινή αποδοχή ως προς την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου για την πρόληψη μη διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε ηλικιωμένους ή σε ενήλικες με ανοσοκαταστολή.
Συστάσεις για το PCV13 (Prenevar 13)
Ένα άλλο εμβόλιο, το 13-σθενές πνευμονιοκοκκικό συνεζευγμένο εμβόλιο (PCV13) έχει πρόσφατα λάβει ένδειξη για την πρόληψη πνευμονοκοκκικής λοίμωξης σε ενήλικες. Το PCV13 (Prenevar 13)  αντικατέστησε τη χρήση του PCV7 και έλαβε ένδειξη για συνταγογράφηση σε νεογνά και μικρά παιδιά τον Φεβρουάριο του 2010. 
Τον Ιούνιο του 2012, το ACIP συνέστησε τη χρήση του PCV13 σε ενήλικες με ανοσοκαταστολή ηλικίας ≥ 19 ετών, με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία, σε άτομα με διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ή άτομα που φέρουν εμφυτεύματα του κοχλία. Η εν λόγω κατηγορία ατόμων είναι σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για προσβολή από διεισδυτική πνευμονοκοκκική λοίμωξη. Παρά την επιτυχία της συλλογικής ανοσίας (αγέλης) στον γενικό πληθυσμό των ενηλίκων με την διάθεση χρήσης του PCV7 για παιδιά, δεν παρατηρήθηκαν ανάλογες επιπτώσεις μεταξύ των ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Επειδή η πιθανότητα λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο μεταξύ ανοσοκατασταλμένων ενηλίκων παραμένει σε ψηλό ποσοστό και επειδή οι έμμεσες συνέπειες της χρήσης του PCV13 σε παιδιά δεν φαίνεται να εξαλείφει τους ορότυπους του PCV13 από ανοσοκατασταλμένους ενήλικες, το ACIP κατέληξε ότι το PCV13 θα πρέπει να συστήνεται για τη συγκεκριμένη ομάδα ενηλίκων.
Εντούτοις, το PCV13 από μόνο του, ίσως, να μην προσφέρει επαρκή κάλυψη για νοσογόνους ορότυπους του πνευμονιοκόκκου και ως εκ τούτου το ACIP κατέληξε ότι και τα δύο εμβόλια, ήτοι το PCV13 και το ΡΡSV23, θα πρέπει να συνιστώνται σε ενήλικες που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες υψηλού κινδύνου.
Ποια άτομα χρειάζεται να λάβουν τόσο το PPSV23 όσο και το PCV13;
Το ACIP συμφώνησε στις ακόλουθες συστάσεις:
 • Ενήλικες ηλικίας 19 έως 64 χρονών με ανοσοκαταστολή, με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία, με διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ή που φέρουν εμφυτεύματα του κοχλία και οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως ούτε το PCV13 ούτε το ΡΡSV23, θα πρέπει να λάβουν μία μονή δόση PCV13 ακολουθούμενη από μία δόση ΡΡSV23 τουλάχιστον 8 εβδομάδες αργότερα.
 • Σε ενήλικες που υπάρχει ένδειξη για επιπρόσθετες δόσεις του ΡΡSV23, η δεύτερη δόση προτείνεται να δίνεται 5 χρόνια μετά την πρώτη δόση. Επιπροσθέτως, τα άτομα που έλαβαν ΡΡSV23 πριν την ηλικία των 65 ετών για οποιοδήποτε ένδειξη, θα πρέπει να πάρουν άλλη μία δόση σε ηλικία ≥ 65 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια από την προηγούμενη δόση.
 • Ενήλικες σε αυτή την ομάδα, οι οποίοι είχαν εμβολιασθεί με ΡΡSV23, θα πρέπει να λάβουν μία δόση PCV13 ένα ή περισσότερα χρόνια μετά την τελευταία δόση ΡΡSV23.
 • Για τα άτομα που απαιτούν επιπρόσθετες δόσεις του ΡΡSV23, η πρώτη δόση θα πρέπει να δίνεται όχι νωρίτερα από 8 εβδομάδες μετά το PCV13 και τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την πιο πρόσφατη δόση του ΡΡSV23.
 • Μελλοντικές ανακοινώσεις του ACIP θα εναρμονίσουν συστάσεις για τα δύο εμβόλια και θα προτείνουν κατευθυντήριες οδηγίες που θα αφορούν τα ηλικιωμένα άτομα που ήδη είχαν λάβει το PCV13 σε παιδική ή εφηβική ηλικία.
Πηγή
www2.keelpno.gr

Ελληνικές οικογένειες


Δύσκολες μέρες για την ανατροφή παιδιών…
«Η ανατροφή των παιδιών μοιάζει με τα πλάσματα των κεραμοποιών, γιατί τον μαλακό πηλό τον πλάθουν όπως θέλουν, ενώ τον ψημένο δεν μπορούν να τον ματαπλάσουν. Το ίδιο και τα παιδιά, όσο είναι ακόμα μικρά μπορούν οι γονείς τους να τα μορφώσουν όπως θέλουν, όταν όμως μεγαλώσουν και γίνουν άντρες δεν μπορούν πια.»
Πλούταρχος
Δύσκολες μέρες για την ανατροφή παιδιών…
Οι ελληνικές οικογένειες περνούν στις μέρες μας δύσκολες στιγμές όχι μόνο λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της κρίσεως των αξιών της ζωής και της κοινωνίας μας.
Ευτυχώς περισσότερο από κάθε λαό οι Έλληνες έχουν στο επίκεντρο της ζωής τους τα παιδιά τους παρά την διαφορετικότητά τους. Είναι το κοινό τους μέλημα και το παν και δεν νομίζω πως θα βρεθεί κάποιος που να ισχυριστεί το αντίθετο.
 • Οι γονείς του Σαββατοκύριακου που θέλουν και οικογένεια και καριέρα, χρειάζονται οπωσδήποτε βοήθεια από οικιακή βοηθό. Τα παιδιά των εργασιομανών γονιών καταλαβαίνουν την πίεση που έχουν οι γονείς τους κι έτσι προσπαθούν να μην τους γίνονται βάρος κάνοντας τα πάντα με επιτυχία ή αντιδρώντας αρνητικά προσπαθούν να κερδίσουν λίγο από τον χρόνο τους. Οι γονείς πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να μην νιώσουν απόρριψη τα παιδιά.
 • Η παραδοσιακή οικογένεια που η μητέρα έχει σταματήσει να δουλεύει για να φροντίζει την οικογένεια έχει ανάγκη από μεγαλύτερο μισθό από την πλευρά του πατέρα ώστε να καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης. Η μητέρα επειδή βρίσκεται συνεχώς σπίτι με τα παιδιά μπορεί να εξαρτηθεί από την παρουσία τους και να μην τα αφήσει να αυτονομηθούν.
 • Η πολύτεκνη οικογένεια με πολλαπλές υποχρεώσεις και διαρκή αγώνα για να μην υπάρχει καμία στέρηση, πρέπει να συμπεριφέρεται καθημερινά σαν λόχος. Μόνο έτσι μπορούν οι γονείς  να ανταποκριθούν.  Επειδή βέβαια τα παιδιά είναι πολλά,  μπορεί να δυσκολεύονται να τους βάλουν όρια και να τα εκπαιδεύσουν ξεχωριστά, λόγω έλλειψης χρόνου.
 • Η μονογονεϊκή οικογένεια έχει πολλές δυσκολίες τόσο οικονομικές όσο και συναισθηματικές. Ο γονέας μεγαλώνει μόνος του με τα παιδιά και πρέπει να συμπληρώσει και το κενό που έχει αφήσει ο ένας γονιός, γι’ αυτό κάποιος στενός συγγενής πρέπει να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο.
Τέσσερις διαφορετικοί τύποι οικογένειας, με διαφορετικές ιστορίες, με διαφορετικές ζωές, με διαφορετικούς κόσμους με ένα κοινό μέλημα… Τα παιδιά…

Δουλειές για υπουργούς


Γι' αυτό τώρα πληρώνουμε...
Σε εθιμοτυπική επίσκεψη Έλληνα υπουργού στο σπίτι του ομολόγου του στην Πορτογαλία, ο Έλληνας μένει έκπληκτος από την χλιδή του σπιτιού.
Χρυσά πόμολα, αλαβάστρινα είδη υγιεινής, κλπ, κλπ.
Ξαφνιασμένος γυρνάει στον Πορτογάλο και τον ρωτάει πως είναι δυνατόν με αυτή την κρίση να έχει τέτοιο σπίτι.
Ο Πορτογάλος τον πηγαίνει στο παράθυρο του σπιτιού και του λέει:
-''Βλέπεις εκείνη τη γέφυρα απέναντι;"
-''Ναι" του λέει ο Έλληνας.
-"Κόστισε 10 εκατ., ...και τα 5 είναι εδώ μέσα".
Μετά από ένα χρόνο πάει ο Πορτογάλος στο σπίτι του Έλληνα και παθαίνει την πλάκα του. Όλα είναι πλατινένια. Γυρνάει στον έλληνα και τον ρωτάει πως είναι δυνατόν με αυτή την κρίση να αποκτήσει μέσα σ' ένα χρόνο τέτοιο σπίτι.
Ο Έλληνας τον πηγαίνει στο παράθυρο του σπιτιού και του λέει:
-''Βλέπεις εκείνη τη γέφυρα απέναντι;"
-"ΟΧΙ" του απαντάει εκείνος. ''Δεν βλέπω τίποτα''
Και ο Έλληνας με πονηρό ύφος... 
-"Κόστισε 20 εκατ., ..και είναι όλα εδώ μέσα."

Έχετε νωχελική διάθεση και έλλειψη ενέργειας;


Η οκνηρία, όμως, πρέπει να καταπολεμηθεί 

 

Έχετε νωχελική διάθεση και έλλειψη ενέργειας;
Μην ανησυχείτε, γιατί συμβαίνει συχνά σε περιόδους έντονου στρες, όπως είναι αυτή που διανύουμε τώρα.
Κύριο χαρακτηριστικό του οκνηρού είναι η αδιαφορία και η νωχελική διάθεση, απέναντι σε κάθε κίνητρο που του παρουσιάζεται. Τίποτε δεν καταφέρνει να τον δραστηριοποιήσει και να του χαρίσει ενέργεια.
Η οκνηρία όμως πρέπει να καταπολεμηθεί, γιατί η νωθρότητα είναι σύζυγος του ύπνου, και η οκνηρία μητέρα της πείνας.
Κάθε πρωί που ξυπνάτε βάλτε έναν στόχο που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε στη διάρκεια της ημέρας. Αυτός ο στόχος δεν χρειάζεται να είναι σπουδαίος, για παράδειγμα μπορεί να είναι η τακτοποίηση των εγγράφων που είναι στοιβαγμένα στο γραφείο σας.
Ζήλος αντί οκνηρίας: να μην μπορείτε ούτε στιγμή χωρίς να δημιουργείτε…
Κάντε check up, γιατί μπορεί να έχετε υποθυρεοειδισμό. Ο υποθυρεοειδισμός έχει σαν βασικό σύμπτωμα την υπερβολική κόπωση, την κακοδιαθεσία και την πνευματική νωθρότητα.
Πίνετε κάθε πρωί έναν φυσικό χυμό εσπεριδοειδών ή φάτε 2 ακτινίδια που είναι πλούσια σε βιταμίνη C και δίνουν επιπλέον στον οργανισμό την απαιτούμενη ενέργεια.
Αν πάλι θεωρείται ότι η οκνηρία σας είναι ένα δώρο στον οργανισμό σας για να ξαναγεμίσετε τις μπαταρίες σας, τότε απολαύστε το...

Ψυχογενής έλλειψη εκσπερμάτισης


Όταν τα αίτια έλλειψης εκσπαρμάτισης είναι ψυχογενή
Η έλλειψη εκσπερμάτισης είναι η αναστολή εμφάνισης του σπέρματος κατά τη σεξουαλική επαφή.
Τα τελευταία χρόνια η σεξουαλική αυτή διαταραχή είναι συχνή στις ηλικίες 20-30 ετών.
Όταν τα αίτια είναι ψυχογενή.
Μεγάλο ρόλο στην εμφάνισή της παίζουν η σχέση με τη σύντροφο, αλλά και οι πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες του άνδρα. Επιδείνωση της έλλειψης εκσπερμάτισης κάνει ο αυνανισμός, αλλά και ο εκνευρισμός της συντρόφου.
Για την αντιμετώπιση του σεξουαλικού αυτού προβλήματος πρέπει να βοηθήσει και η σύντροφος,  χωρίς να αμφισβητεί την σεξουαλική ικανότητα του άντρα.
Το στοματικό σεξ και ο αυνανισμός μπορεί να οδηγήσουν σε εκσπερμάτιση, αλλά οι ειδικοί λένε ότι επιδεινώνουν  την κατάσταση μεσοπρόθεσμα. 

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού


Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα μικρόβιο του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου
Γράφει ο
Γιώργος Αναγνωστόπουλος PhD
Γαστρεντερολόγος, PhD
Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, ICD-10 B98.0,  προκαλεί φλεγμονή στο τοίχωμα του στομάχου [χρόνια γαστρίτιδα] και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη έλκους στομάχου και δωδεκαδακτύλου, καρκίνου και MALT λεμφώματος στομάχου, αν και 80% των ανθρώπων με ελικοβακτηριδίο στο στομάχι δεν θα εμφανίσουν ποτέ συμπτώματα.
Το ελικοβακτηρίδιο πήρε το όνομά του από τις ελληνικές λέξεις έλικα [λόγω του σχήματός του] και πυλωρός [το τελευταίο τμήμα του στομάχου πριν την αρχή του λεπτού εντέρου]. Η ανακάλυψη του μικροοργανισμού αυτού οφείλεται κυρίως στην έρευνα δύο Αυστραλών γιατρών των Dr Barry J. Marshall και Dr J. Robin Warren στο Πέρθ της Αυστραλίας πριν από 25 χρόνια. Για την ανακάλυψή τους αυτή οι δύο γιατροί, τιμήθηκαν το 2005 με το βραβείο Νομπέλ. Οι γιατροί αυτοί είχαν παρατηρήσει την ύπαρξη ενός μικροβίου στις βιοψίες από στομάχια ασθενών, αλλά δεν μπορούσαν να το δουν να αναπτύσσεται στις καλλιέργειες που έκαναν. Το Πάσχα του 1982 έφυγαν και οι δύο για διακοπές και άφησαν τις καλλιέργειες για 5 ημέρες αντί για 2 που μένουν κανονικά και όταν γύρισαν παρατήρησαν με έκπληξη πως είχε αναπτυχθεί ο μικροοργανισμός που έψαχναν, γιατί το ελικοβακτηρίδιο φάνηκε πως αναπτύσσεται πολύ πιο αργά από τους γνωστούς μικροοργανισμούς. Πολλοί αμφισβήτησαν την ανακάλυψη αυτή και για να αποδείξει πως το μικρόβιο είναι η αιτία της γαστρίτιδας, ο Marshall κατάπιε τέτοιους μικροοργανισμούς με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σε λίγες ημέρες πόνο στο στομάχι, ναυτία και εμέτους. Σταδιακά πείστηκε ο ιατρικός κόσμος και τώρα πια είναι παραδεκτή από όλους η σπουδαιότητα αυτού του μικροοργανισμού.
Εδώ αξίζει να τονίσουμε πως πρώτος ένας Έλληνας ιατρός ο Ιωάννης Λυκούδης, το 1958, είχε προτείνει την θεωρία πως το έλκος στο στομάχι οφείλεται σε μικρόβιο και έδινε με επιτυχία στους ασθενείς του και στον ίδιο του τον εαυτό συνδυασμούς γνωστών στην τότε εποχή αντιβιοτικών για την θεραπεία του έλκους με μεγάλη επιτυχία. Η ιατρική κοινότητα ήταν πολύ νέα τότε για να δεχθεί μια τόσο ριζοσπαστική θεωρία και οι απόψεις του αντιμετωπίσθηκαν με χλευασμό.
Η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι πολύ συχνή. Υπολογίζεται πως την Δύση, 25% του πληθυσμού είναι θετικό για ελικοβακτηρίδιο, ενώ το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό σχετίζεται, κυρίως, με τις συνθήκες υγιεινής στις χώρες αυτές. Ο τρόπος μετάδοσης του μικροβίου δεν έχει αποσαφηνισθεί. Φαίνεται πως μάλλον μεταδίδεται από άτομο σε άτομο δια της στοματικής ή κοπρανοστοματικής οδού [δηλαδή με σταγονίδια αέρα, μολυσμένα χέρια, με το σάλιο…]. Η μόλυνση γίνεται, συνήθως, στην παιδική ηλικία.
Το ελικοβακτηρίδιο θα προκαλέσει στο στομάχι του ανθρώπου μια χρόνια φλεγμονή [γαστρίτιδα], η οποία στο 80-90% των ασθενών δεν θα προκαλεί συμπτώματα.Ένα 10-15% κάποια στιγμή στη ζωή του θα αναπτύξει έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου. To ελικοβακτηριδίο σχετίζεται με πιθανότητα 1-2% ανάπτυξης καρκίνου στομάχου και λιγότερο από 1% ανάπτυξης MALT λεμφώματος κατά την διάρκεια της ζωής.
Το ελικοβακτηρίδιο μπορεί να προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις στο στομάχι [ατροφία, μετάπλαση, δυσπλασία…], η ανακάλυψη των οποίων και η παρακολούθηση των ατόμων με τις αλλοιώσεις αυτές, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση του καρκίνου του στομάχου.
Η διάγνωση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο γίνεται με διάφορους τρόπους.
Κατά την διάρκεια της γαστροσκόπησης λαμβάνονται δείγματα από το στομάχι και εξετάζεται το αν υπάρχει το μικρόβιο. Η γαστροσκόπηση έχει το πλεονέκτημα πως θα δείξει και αν το μικρόβιο έχει προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις στο στομάχι που θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα στο  μέλλον για να προληφθεί η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στομάχου. Τελευταία έχουν κατασκευασθεί ειδικά μεγεθυντικά ενδοσκόπια που μπορούν να διαγνώσουν την ύπαρξη του μικροβίου και χωρίς την λήψη βιοψίας από το στομάχι και να αποκαλύψουν προκαρκινικές αλλοιώσεις που είναι αόρατες με τα συνήθη ενδοσκόπια.
Η διάγνωση του μικροβίου μπορεί επίσης να γίνει με εξέταση αίματος, τεστ αναπνοής που έχει ευαισθησία ισάξια με την ενδοσκόπηση για την διάγνωση της λοίμωξης, και με τεστ κοπράνων.
Η θεραπεία της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού γιίνεται με συνδυασμό 3 φαρμάκων και διαρκεί 7-10 ημέρες. Τα φάρμακα αυτά τα αποτελούν 2 αντιβιοτικά [αμοξυκιλλίνη, κλαριθρομυκίνη]  και ένα φάρμακο για το στομάχι. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά αντίσταση στα αντιβιοτικά και γίνεται όλο και πιο δύσκολη η εκρίζωση του μικροβίου. Ο  έλεγχος της επιτυχίας της θεραπείας πρέπει να γίνεται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με τεστ αναπνοής.
Γράφει ο
Γιώργος Αναγνωστόπουλος PhD
Γαστρεντερολόγος, PhD


Ελιά και θεραπευτικές ιδιότητες


Τα πραγματικά μεγάλα ευεργετήματα του ελαιόλαδου και της ελιάς είναι πολλά
Υπάρχουν ιστορικές ενδείξεις ότι τα φύλλα της ελιάς τα χρησιμοποιούσαν πριν τουλάχιστον 6 χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι λαοί της Μεσογείου...κατά των μικροβίων, αλλά και για την καταπολέμηση του πυρετού.
Στην ιστορία των αρχαίων Αιγυπτίων αναφέρεται ότι εκχύλισμα από τα φύλλα της ελιάς το χρησιμοποιούσαν για την διατήρηση του σώματος των νεκρών (μούμιες), αφού παρεμπόδιζε την ανάπτυξη μικροοργανισμών που καταστρέφουν τις σάρκες.
Στους μετέπειτα αιώνες το εκχύλισμα των φύλλων ελιάς, βρέθηκε ότι ήταν πιο αποτελεσματικό και από το κινίνο ακόμα, κατά της ελονοσίας.
Στις τελευταίες δεκαετίες, έρευνες επιστημόνων από διάφορα κέντρα ερευνών ανά τον κόσμο, αναφέρονται στις “θαυματουργές” ιδιότητες των φύλλων ελιάς:
 • Επιστήμονες από τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας έδειξαν ότι είχαν 98% επιτυχία στην καταπολέμηση διαφόρων χρόνιων μολύνσεων χρησιμοποιώντας εκχύλισμα φύλλων ελιάς, χωρίς παρενέργειες.
 • Άλλες έρευνες από το Ισραήλ, βρήκαν ότι, το εκχύλισμα φύλλων ελιάς ήταν αποτελεσματικό κατά του μικροβίου του στρεπτόκοκκου, κατά της χρόνιας κόπωσης, ότι ενισχύει το σύστημα άμυνας του οργανισμού (αυξάνει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων), ενώ αναφέρεται ότι είναι και αποτελεσματικό κατά μιας σειράς σοβαρών λοιμώξεων που σχετίζονται με των AIDS.
 • Άλλες έρευνες του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης της Ιταλίας δείχνουν ότι το συστατικόολεοροπεΐνη που περιέχεται στα φύλλα της ελιάς και που είναι η πικρή αυτή ουσία των φύλλων, αυξάνει τη ροή του αίματος προς την καρδιά με το να διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ μειώνει την υψηλή πίεση του αίματος.
 • Επίσης, οι ουσίες ρουτίνη, λουτεολίνη και εσπεριδίνη μαζί με σημαντικές ποσότητες βιοφλαβονοϊδών, φυσικής βιαταμίνης C, περιέχονται στα φύλλα της ελιάς.
 • Μελέτες από το πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας δείχνουν ότι το εκχύλισμα φύλλων ελιάς, έχει αντιοξειδωτικές ικανότητες, προλαμβάνει την αρτηριοσκλήρωση και ακόμα πολλές φορές καρκίνων.
Όλα αυτά τα ευρήματα των επιστημόνων, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις επί αιώνες γνωστές ενδείξεις σχετικά με το ελαιόλαδο, που και αυτό περιέχει σε διαφορετικές ποσότητες, μερικά από τα συστατικά των φύλλων. Το ελαιόλαδο είναι εκείνο που προσφέρει στους μεσογειακούς λαούς χαμηλότερο ποσοστό καρδιακών παθήσεων.
Τώρα, τα φύλλα ελιάς φαίνεται ότι προσφέρουν νέες ελπίδες, για τόνωση του συστήματος άμυνας του οργανισμού, με αντιοξειδωτικά για την καλή λειτουργία της καρδιάς και ότι είναι ασφαλές, αποτελεσματικό αντιβιοτικό, χωρίς παρενέργειες.
Τα λάδια είναι υγρά σε θερμοκρασία δωματίου γιατί περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα περισσότερα λάδια είναι φυτικής προέλευσης. Τέτοια λάδια είναι το φυστικέλαιο, το αραβοσιτέλαιο, το ελαιόλαδο και άλλα.
Το ελαιόλαδο είναι το πιο φυσικό λάδι από όλα τα άλλα. Η χημική του σύσταση συντελεί πολύ στην καλή ανάπτυξη και κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού. Έρευνες έχουν δείξει ότι κρατά σε καλή κατάσταση το κεντρικό νευρικό σύστημα μέχρι τα βαθιά γηρατειά. Έρευνες που έχουν γίνει στην Κέρκυρα και στην Κρήτη δείχνουν ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μόνο ελαιόλαδο δεν πεθαίνουν από παθήσεις καρδιάς. Αυτό συμβαίνει γιατί το ελαιόλαδο δεν αυξάνει τη χοληστερίνη στο αίμα.
Είναι το πιο γευστικό λάδι και χρησιμοποιείται για όλα τα παρασκευάσματα. Καλύτερα είναι να τρώγεται ωμό.
Τα λάδια δίνουν 9 θερμίδες κατά γραμμάριο. Γι’ αυτό και προδιαθέτουν σε παχυσαρκία.
Το σπουδαιότερο για την Ελλάδα και τις μεσογειακές χώρες φυτικό ελαιόλαδο.
Είναι υγρό κιτρινοπράσινο με ευχάριστη οσμή και γεύση. Βγαίνει από τους καρπούς της ελιάς με την πολτοποίησή τους και με την συμπίεση κατόπιν του πολτού. Ο καρπός συνθλίβεται προτού ωριμάσει τελείως. Η εξαγωγή του λαδιού πραγματοποιείται σταελαιοτριβεία.
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνες και αποτελεί το εκλεκτικότερο μαγειρικό έλαιο. Αποτελεί βασική τροφή του λαού μας και είναι ένα από τα σπουδαιότερα προϊόντα εξαγωγής για τη χώρα μας. Χρησιμοποιείται επίσης στην κονσερβοποίηση ψαριών, καθώς και ως φωτιστικό ολικό στα καντήλια, στους πολυελαίους και στην εκτέλεση ορισμένων μυστηρίων ακόμη και στην ταφή των νεκρών.
Συμβολίζει τη θεία ευσπλαχνία , τη βοήθεια του Θεού και τη θεραπεία.
Το κατώτερης ποιότητας ελαιόλαδο χρησιμοποιείται στη σαπωνοποιία ή ως λιπαντικό.
Λειτουργική χρήση του ελαίου έκαναν οι προχριστιανικοί θρησκείες. Το χρησιμοποιούσαν στο άναμμα των λύχνων ή για να αλείφουν τους ασθενείς ή το πρόσφεραν σπονδή στους θεούς. Οι Εβραίοι άλειφαν με έλαιο ιερά πρόσωπα και πράγματα. Με ελαιόλαδο εξάλλου έκαιγε και η “εφταφωτή λυχνία” .
Το ελαιόλαδο συνιστάται ανεπιφύλακτα για το τηγάνισμα των τροφών λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και φυσικά αντιοξειδωτικά [α-τοκοφερόλη και πολυφαινόλες]. Γι΄ αυτό μπορεί να εκτεθεί σε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι να υποστεί αλλοιώσεις. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι, κατά το τηγάνισμα, το ελαιόλαδο δεν διαποτίζει την τροφή αλλά παραμένει στην επιφάνεια, σε αντίθεση με τα άλλα λίπη ή έλαια, που απορροφώνται από τις περισσότερες τροφές, κάνοντάς τις έτσι βαριές. Το ελαιόλαδο, ακόμα κι αν θερμανθεί στους 200 βαθμούς  C, διατηρεί τη χολεκκριτική και χολαγωγό ιδιότητά του και δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στη λειτουργία του ήπατος ή στον μεταβολισμό των λιπιδίων.
Το ελαιόλαδο, και ιδιαίτερα το παρθένο ελαιόλαδο, είναι πλούσιο σε βιταμίνες Ε και Α με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση. Το τυποποιημένο ελαιόλαδο διατηρείται για 12 έως 18 μήνες περίπου, αρκεί να μην έρχεται σ’ επαφή με το φως και τον αέρα και να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που γίνεται προμήθεια του ελαιολάδου της χρονιάς, είναι καλό να διατηρείται σε καλά κλεισμένα, αδιαφανή και ανοξείδωτα δοχεία ή σκούρα μπουκάλια, σε δροσερό περιβάλλον [10-15ο C], μακριά από φως και μυρωδιές.
Σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις, η καθημερινή πρόσληψη μονοακόρεστων λιπαρών οξέων πρέπει να ανέρχεται στο 10-15% της συνολικής ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ποσότητας μπορεί να δοθεί από το ελαιόλαδο χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Η ποσότητα αυτή καλύπτει κατά ένα μεγάλο μέρος τις καθημερινές μας ανάγκες σε απαραίτητα λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε .
Βιβλιογραφία
 • Guillaume Besnarda, André Bervillé, "Multiple origins for Mediterranean olive (Olea europaea L. ssp. europaea) based upon mitochondrial DNA polymorphisms", Comptes Rendus de l’Académie des Sciences—Series III—Sciences de la Vie 323:2:173–181 (February 2000)
 • Catherine Breton, Michel Tersac and André Bervillé, "Genetic diversity and gene flow between the wild olive (oleaster, Olea europaea L.) and the olive: several Plio-Pleistocene refuge zones in the Mediterranean basin suggested by simple sequence repeats analysis", Journal of Biogeography 33:11:1916 (November 2006)
 • F.R. Riley, "Olive Oil Production on Bronze Age Crete: Nutritional properties, Processing methods, and Storage life of Minoan olive oil", Oxford Journal of Archaeology 21:1:63–75 (2002)
 • Thomas F. Scanlon, "The Dispersion of Pederasty and the Athletic Revolution in sixth-century BC Greece", in Same-Sex Desire and Love in Greco-Roman Antiquity and in the Classical Tradition of the West, ed. B. C. Verstraete and V. Provencal, Harrington Park Press, 2005
 • Nigel M. Kennell, "Most Necessary for the Bodies of Men: Olive Oil and its By-products in the Later Greek Gymnasium" in Mark Joyal (ed.), In Altum: Seventy-Five Years of Classical Studies in Newfoundland, 2001; pp119–33
 • The phenolic compounds of olive oil: structure, biological activity and beneficial effects on human health E. Tripoli, M. Giammanco, G. Tabacchi, D. Di Majo, S. Giammanco, and Maurizio La Guardia. Nutrition Research Reviews 18, 98–112 (2005)
 • New York Times, November 2, 2004, "Olive Oil Makers Win Approval to Make Health Claim on Label"
 • Covas MI (March 2007). "Olive oil and the cardiovascular system". Pharmacol. Res. 55 (3): 175–86
 • Mayo Clinic. "Olive Oil: What are the health benefits?"
 • Turner R, Etienne N, Alonso MG, et al. (January 2005). "Antioxidant and anti-atherogenic activities of olive oil phenolics". Int J Vitam Nutr Res 75 (1): 61–70
 • Carcin.oxfordjournals.org, Arief Budiyanto, Nazim U. Ahmed, An Wu, Toshinori Bito, Osamu Nikaido, Toshihiko Osawa, Masato Ueda, Masamitsu Ichihashi, "Protective effect of topically applied olive oil against photocarcinogenesis following UVB exposure of mice", Carcinogenesis, Vol. 21, No. 11, pp. 2085-2090, Nov. 2000
 • Mayo Clinic. "Olive Oil: Which Type Is Best?." ScienceDaily 14 August 2007. 19 November 2007
 • Coni et al. (2001). "Protective effect of oleuropein, an olive oil biophenol, on low density lipoprotein oxidizability in rabbits".
 • Romero C, Medina E, Vargas J, Brenes M, De Castro A (February 2007). "In vitro activity of olive oil polyphenols against Helicobacter pylori". J Agric Food Chem. 55 (3): 680–6.
 • "New Potential Health Benefit Of Olive Oil For Peptic Ulcer Disease." ScienceDaily 14 February 2007
 • Machowetz A, Poulsen HE, Gruendel S, et al. (January 2007). "Effect of olive oils on biomarkers of oxidative DNA stress in Northern and Southern Europeans". FASEB J. 21 (1): 45–52
 • "New Year's Resolution No. 1: Prevent Cancer, Use Olive Oil." ScienceDaily 12 December 2006

Έλεγχος εγκυμονούσας


Οι βασικές εξετάσεις που απαιτούνται κατά την εγκυμοσύνη…
 Έλεγχος εγκυμονούσας
 • Γενική αίματος
 • Βιοχημικός έλεγχος αίματος
 • Τ.Κ.Ε.
 • HIVI-HIVII
 • β-HCG
 • Λιστέρια
 • Χλαμύδια,
 • Μυκόπλασμα
 • Γενική ούρων
 • HbsAg
 • Αντισώματα ερυθράς IgM
 • Αντισώματα CMV IgM
 • Wright-Widal
 • Toxotest
 • Ψευδοχολινεστεράση
 • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
 • Ηλεκτοκαρδιογράφημα 

Έλεγχος για ηπατίτιδα


ηπατίτιδα είναι ένας γενικός όρος για ασθένειες που οφείλονται σε φλεγμονή του ήπατος
H λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ήπαρ που σημαίνει συκώτι και από την κατάληξη -ίτις που δηλώνει τη φλεγμονή του οργάνου. Η ηπατίτιδα διαχωρίζεται συνήθως σεοξεία και χρόνια και τις περισσότερες φορές οφείλεται σε ιούς που προσβάλλουν ειδικά το συκώτι προκαλώντας αντίστοιχους τύπους ηπατίτιδας -π.χ. ηπατίτιδα τύπου Β ή τύπου A κ.λπ. Η φλεγμονή στο ήπαρ όμως μπορεί να προκληθεί και από άλλα αίτια. Η πάθηση μπορεί να ακολουθήσει υποκλινική πορεία, δηλαδή να μην προκαλεί κανένα έντονο σύμπτωμα ή αντίθετα να είναι κεραυνοβόλος, οπότε ο ασθενής χρειάζεται πια μεταμόσχευση ήπατος.
Εργαστηριακός έλεγχος για ηπατίτιδα (αντισώματα)
Ηπατίτιδα Α: HAV IgG, IgM
Ηπατίτιδα Β : HgsAg, HgsAb, HgeAg, HbeAb, HBcore/ IgM
Ηπατίτιδα C:  HCV IgG, IgM
by PREDICT

Έλαιο Jojoba


Το έλαιο Jojoba έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
Χρησιμοποιείται ευρέως από ιθαγενείς της Αμερικής και παράγεται με την ψυχρή πίεση από τους καρπούς του jojoba.
Φτάνει σε ύψος τα 3m και μπορεί να βρεθεί στις ερήμους των ΗΠΑ και του Μεξικού. Είναι γνωστό από την  χρήση του στην ιατρική για θεραπεία στα μάτια, φλεγμονές στο λαιμό και δερματικές βλάβες.
Το λάδι jojoba συνθέτει τα έλαια συνδυάζοντας αλκοόλες, λίπη και λιπαρά οξέα. Έχει τη σύσταση υγρού κεριού, δεν οξειδώνεται και γι’ αυτό το λόγο δεν αλλοιώνεται. Το φυτό jojoba περιέχει μια ουσία που είναι εκπληκτική όμοια μ’ ένα συστατικό που βρίσκεται στην εγκεφαλική κοιλότητα της φάλαινας. Το συστατικό αυτό έχει φυσικές γαλακτοματοποιητικές ιδιότητες και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ευρύτατα στις καλλυντικές κρέμες. Η ανακάλυψη της αντίστοιχης ουσίας στο φυτό jojoba βοηθάει στην αποτροπή της περαιτέρω μείωσης του αριθμού των φαλαινών.
Το λάδι jojoba έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, συνεπώς είναι ιδανικό για θεραπεία δερματικών φλεγμονών. Έχουν παρατηρηθεί καλά αποτελέσματα από την χρήση του λαδιού jojoba σε ψωρίαση και εκζέματα. Τρέφει το δέρμα και ενδείκνυται για όλους τους τύπους δέρματος και όλες τις ηλικίες.
Το λάδι jojoba περιέχει βιταμίνες, όπως βιταμίνη Ε και μεταλλικά στοιχεία τα οποία βοηθούν στην ελαστικότητα του δέρματος και στην μεταξένια υφή του.
Είναι φυσικό φίλτρο αντηλιακό (SPF 4) και καθιστά μια ενδιαφέρουσα βάση για τις αντιηλιακές κρέμες.
Επίσης, είναι αποτελεσματικό για την ξηρότητα και την πιτυρίδα και μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί για μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.
Η υφή του λαδιού μοιάζει με τον όξινο μανδύα του δέρματος και γι’ αυτό το λόγο διατηρεί την υγρασία του δέρματος και την ελαστικότητα του σε κάθε τύπο του. Περιέχει ανόργανα άλατα και κηρώδες συστατικό που μιμείται το κολλαγόνο.
Τέλος, βοηθάει στην διατήρηση του μαυρίσματος για περισσότερο χρόνο.
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυσικά λάδια σε όλο τον κόσμο.

Εκείνος, εκείνη και το σεξ


Υπάρχουν διαφορές  στον τρόπο που βιώνουν το σεξ τα δύο φύλα
Για τους άντρες η σεξουαλική οικειότητα σημαίνει και συναισθηματική οικειότητα.
Αντίθετα, οι γυναίκες θέλουν ήδη να αισθάνονται συναισθηματική οικειότητα για να κάνουν σεξ με έναν άντρα. Αυτή είναι αρκετά συχνή αιτία τσακωμών σε ζευγάρια. 
Ενώ εκείνος θέλει να κάνει σεξ κάθε λίγο και λιγάκι, εκείνη  θέλει και συναισθηματική επικοινωνία.
Εκείνος βέβαια δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, γιατί η συναισθηματική επικοινωνία είναι ισοδύναμη με το σεξ. Το πολύ σεξ τον βοηθάει να επιβιώσει συναισθηματικά.
Εκείνη από την άλλη μεριά θέλει να αισθάνεται ασφάλεια, κάτι που πολλές φορές την κάνει ανοργασμική…

Η επιτυχία πάει με την απιστία


Είσαστε πετυχημένοι; Άρα είσαστε άπιστοι…
Οι γυναίκες και οι άντρες που είναι σε ιεραρχικά υψηλές θέσεις είναι άπιστοι…
Αυτό απέδειξε μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Tilburg στην Ολλανδία… και μάλιστα τα αποτελέσματα δείχνουν πως όσο μεγαλύτερη θέση και δύναμη κατέχει κάποιος, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα και όσο αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του δυστυχώς μεγαλώνει και η πιθανότητα απιστίας.

Αν έχετε πιει πολύ και ξυπνάτε χάλια


Είναι τέχνη να το πίνεις και να μη σε πίνει

Το αλκοόλ επηρεάζει σοβαρά την παραγωγικότητα στην εργασία, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία. γιατί φέρνει τη βία και την εγκληματικότητα, ευθύνεται για ένα μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και για ένα σωρό προβλήματα υγείας και πρόωρων θανάτων.
Ας μην ξεχνάμε και τα θετικά… Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί, βοηθάει… Αλλά εμείς οι Έλληνες το ένα ποτηράκι το κάναμε κανάτα και τη μια κανάτα την κάναμε βαρέλι. Δεν λέω, μας αρέσει το αλκοόλ, μας κάνει και αισθανόμαστε πιο ωραία, μας κάνει κι έχουμε αυτοπεποίθηση και μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη…
Οι στατιστικές δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι ο σχετικός κίνδυνος θανάτου για όλα τα αίτια αυξάνεται στο 40% όταν πίνετε πάνω από 6 ποτά ημερησίως. Ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία το οινόπνευμα είναι υπεύθυνο για το 60% των αποπειρών αυτοκτονίας, για το 30% των διαζυγίων, για το 40% της οικογενειακής βίας και για το 20% των κακοποιημένων παιδιών.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής ιατρική, το όριο της εβδομαδιαίας κατανάλωσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 14 μονάδες για τις γυναίκες και τις 21 μονάδες για τους άντρες.
Μία μονάδα αλκοόλ είναι: 1 κουτάκι μπίρα (330ml) ή ένα ποτήρι κρασί (150 ml) ή μια δόση δυνατού ποτού τύπου ουίσκι, βότκα, ούζο (45 ml).
Αν πιούμε πάνω από δύο ποτηράκια πρέπει να ξεχάσουμε το αυτοκίνητο.Συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,4%ο (60 ml ουίσκι ή 200 ml κρασί) προκαλεί εξασθένηση της μνήμης και της προσοχής, διαταραχές στην εκτέλεση λεπτών χειρισμών και ελάττωση της αντίδρασης σε αισθητήρια ερεθίσματα.
Το ξενέρωμα του αλκοόλ κρατάει ώρες. Για να επανέλθουμε πρέπει να περάσουν δεκατρείς ολόκληρες ώρες.
Φυσικά την επόμενη μέρα, μετά το ξεσάλωμα στο ποτό είμαστε ένα μάτσο χάλια. Ο πονοκέφαλος, η ζάλη, η δίψα, η ανακατοσούρα στο στομάχι μας κάνουν να μετανιώνουμε για την κατάχρηση.
Αν το προηγούμενο βράδυ έχετε πιει πολύ και ξυπνάτε χάλια:
 • Πιείτε πολύ νερό, χυμούς και ισοτονικά ποτά για την αποκατάσταση των βασικών σακχάρων και των ηλεκτρολυτών.
 • Φάτε ελαφριά φαγητά και αποφύγετε τα τηγανητά και τα καρυκεύματα.
 • Πάρτε και κανά παυσίπονο για τον πονοκέφαλο, αλλά μην το παρακάνετε γιατί το συκώτι σας είναι κουρασμένο.
 • Καλό είναι να πάρετε και κανένα αντιόξινο για την καούρα στο στομάχι.
 • Ένα περπάτημα θα βοηθήσει το σώμα να αποβάλλει το αλκοόλ.
Όπως ξέρουμε η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, γι’ αυτό την επόμενη φορά:
 • Πριν την κατανάλωση αλκοόλ φάτε καλά και πιέστε πολύ νερό.
 • Μην αναμιγνύετε το κρασί, το τσίπουρο και το κονιάκ  που προέρχονται από τη ζύμωση του σταφυλιού με ουίσκι, μπύρα και ρούμι που προέρχονται από τα δημητριακά.
 • Κάντε αυτό που έκαναν οι Αρχαίοι Έλληνες. Αραιώστε το ποτό με πάγο ή νερό. Μην το αραιώνετε με ανθρακούχα ποτά και μην τρώτε γλυκά γιατί αυξάνετε την συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα. Φάτε κάτι λιπαρό καλύτερα όπως το τυρί που καθυστερεί την απορρόφηση.
 • Αν είστε χάλια σωματικά ή ψυχικά αποφύγετε το αλκοόλ, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πιείτε πολύ…
 • Αν ανήκετε στην κατηγορία των γερών ποτηριών πρέπει να πάρετε συμπληρωματικά φυλλικό οξύ, που σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών, καρκίνου του μαστού και καρκίνου του παχέος εντέρου. Η διατροφή, επίσης, αυτών που τα τσούζουν πρέπει να είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ, γιατί το αλκοόλ μειώνει τα αποθέματα του οργανισμού. Τροφές πλούσιες σε φυλλικό οξύείναι τα όσπρια, το αβοκάντο, τα δημητριακά, οι μπανάνες, τα πορτοκάλια και η μαγιά της μπύρας.

Γυμνοί μπροστά στα παιδιά μας


Είναι σωστό να κυκλοφορούμε γυμνοί μπροστά στα παιδιά μας;
Το γυμνό των γονέων έχει απασχολήσει αρκετά τους ειδικούς.
Οι αντιλήψεις διίστανται…
Η ψυχανάλυση θεωρεί ότι τη γυμνή έκθεση των γονέων μπροστά στα παιδιά μπορεί να τους προκαλέσει  συναισθηματική σεξουαλική κακοποίηση και ψυχολογικά προβλήματα στην ενήλικη ζωή. Η πρώιμη και υπερβολική έκθεση στο γυμνό σώμα του γονιού του αντίθετου φύλου, το ερεθίζει και το διεγείρει σεξουαλικά κι επειδή είναι απαγορευμένο αυτό, του δημιουργεί άγχος, ενοχές και ντροπή. Επίσης, το παιδί κάνει συγκρίσεις και με το δικό του μικρό σώμα και αυτό μπορεί να του δημιουργήσει ένα αίσθημα κατωτερότητας απέναντι στους γονείς του και μια λάθος αντίληψη των ορίων και της φύσης του σώματος.
Από την άλλη υπάρχουν πολλές και σημαντικές έρευνες που δείχνουν πως μια τέτοια έκθεση έχει μάλλον θετικά αποτελέσματα στον ψυχισμό και τη μετέπειτα ερωτική συμπεριφορά. Το παιδί αποδέχεται ευκολότερα το σώμα του, ενώ συμβάλλει στο να κάνει πιο σταθερές ερωτικές σχέσεις και να απολαμβάνει τις ερωτικές του εμπειρίες.
Η αλήθεια είναι ότι το γυμνό των γονέων δεν μπορεί να τραυματίσει ένα παιδί. Η συχνότητα όμως και ο βαθμός έκθεσης, η σχέση των γονιών με το σώμα τους και ο σεβασμός που δείχνουν στο παιδί τους θα παίξει ρόλο, για το αν θα είναι τραυματική εμπειρία η έκθεση του γυμνού.
Εάν λοιπόν τυχαία βρεθείτε γυμνοί μπροστά στο παιδί σας, κρατήστε την ψυχραιμία σας και αντιδράστε φυσιολογικά. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί σας να μάθει ότι το γυμνό δεν είναι παντού και πάντα, αλλά και ότι δεν είναι κάτι κακό…
Πηγή
Θάνος Ασκητής, Γονείς και παιδί, εκδόσεις Λιβάνη