Αρχική

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Έλεγχος πηκτικότητας αίματος


Έλεγχος πηκτικού μηχανισμού
Έλεγχος πηκτικότητας αίματος
 • Χρόνος ροής
 • Χρόνος πήξης
 • PT
 • aPPT
 • Ινωδογόνο
 • Πρωτεΐνη C
 • Πρωτεΐνη S
 • Πλασμινογόνο
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • α 1 Αντιπλασμίνη
 • Αναστολέας ενεργ. πλασμινογόνου PAI
 • Φιμπρονεκτίνη
 • Αντιπηκτικό λύκου
 • Μετάλλαξη προθρομβίνης
 • Ομοκυστεϊνη
 • Μετάλλαξη ομοκυστεϊνης
 • Αντίσταση στην πρωτεϊνη C
 • Παράγοντας V (LEIDEN)
 • Παράγοντας VIII
 • Αντισώματα έναντι καρδιολιπινών IgG, IgM, IgA
 • Παράγοντας 8  (VIII)
 • Παράγοντας 9  (IX)
 • Παράγοντας 10 (X)
 • ΑΝΤΙ Χα
 • ΑΝΤΙ ΙΙ
 • Παράγοντας Von Willebrand

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου