Αρχική

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Οι βιοχημικές εξετάσεις για τις παθήσεις νεφρών


Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
Η ουρία είναι αδρός δείκτης της νεφρικής λειτουργίας, γιατί αυξάνεται μετά από σοβαρή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
Η κρεατινίνη του ορού αποτελεί πιο ευαίσθητο δείκτη της νεφρικής λειτουργίας. Η κρεατινίνη είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των μυών. Η συγκέντρωσή της στο αίμα και η απέκκρισή της στα ούρα είναι σχετικά σταθερή.
Μια πιο ακριβής μέθοδος ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας είναι η μέτρηση της σπειραματικής διήθησης Glomerular Filtration Rate (GFR) Αυτό μπορεί να γίνει έμμεσα υπολογίζοντας την πλασματοκάθαρση μιας ουσίας.
Πλασματοκάθαρση (Clearance) μιας ουσίας είναι ο όγκος του πλάσματος, ο οποίος καθαρίζεται από την ουσία αυτή σε 1 λεπτό. Από αυτό συμπεραίνεται ότι η πλασματοκάθαρση μιας ουσίας η οποία ελεύθερα διηθείται στο σπείραμα και δεν επαναρροφάται ούτε εκκρίνεται θα πρέπει να αποτελεί ένα μέτρο της σπειραματικής διήθησης.
Ο πολυσακχαρίτης ινουλίνη έχει αυτές τις ιδιότητες και έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σπειραματικής διήθησης GFR.
Επειδή όμως, ο προσδιορισμός πλασματοκάθαρσης της ινουλίνης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, στην καθημερινή πράξη προσδιορίζουμε την πλασματοκάθαρση της κρεατινίνης, η οποία εκτός από την διήθηση εκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στα σωληνάρια
Ουρία: 10-48 mg/dl= 2-8 mmol/L
Αυξάνει από όλες τις αιτίες αύξησης της κρεατινίνης και σε καταβολισμό των λευκωμάτων
Κρεατινίνη:
Γυναίκες: 0,47-1,17 mg/dl=42-63 mmol/L
Άνδρες: 0,55-1,36 mg/dl=49-120 mmol/L
Αύξηση παρατηρείται στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια όταν η μείωση της νεφρικής λειτουργίας ξεπεράσει το 50%, στην Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια στην οξεία μυϊκή καταστροφή (τραύμα, έγκαυμα, οξεία μυοδυστροφία), ακρομεγαλία.
Η κάθαρση κρεατινίνης εξαρτάται από την ηλικία
Μείωση σε νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο πλήρους αντιρρόπισης ακόμη κι αν η κρεατινίνη ορού είναι φυσιολογική. Σε κρεατινίνη ορού> 3mg/dl (> 260mol/L) έχει μικρή διαγνωστική δύναμη.
κάθαρση κρεατινίνης = [κρεατινίνη ούρων]*[όγκος ούρων] / [κρεατινίνη πλάσματος]
Εξίσωση Cockroft –Gault:
ClCr(ml/min) = (140 – ηλικία)*(ιδανικό ΣΒ)(kgr)/72*SCr(mgr/dl)
Στις γυναίκες το κλάσμα πολλαπλασιάζεται *0.85
Βιβλιογραφία
Παθολογική Φυσιολογία, Αρ. Φερτάκης, Εκδ. Πασχαλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου