Αρχική

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Οι απίστευτες δυνατότητες του ανθρώπινου εγκέφαλου


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάνει θαύματα
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο. 

 Ατίπτσυεο ε;  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου