Αρχική

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Δωρεάν φάρμακα


Η σελίδα του emedi.gr "Δωρεάν φάρμακα"
Λόγω της ανθρωπιστικής επιτακτικής ανάγκης που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης...
Η λίστα των φαρμάκων θα ανανεώνεται και θα συμπληρώνεται συνεχώς...
Παρακαλούνται όσοι έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται για οποιοδήποτε λόγο, όπως τα διαθέσουν στο emedi.gr για να δοθούν σε ανθρώπους, που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να τα προμηθευτούν.
Πληροφορίες emedi.gr
Τηλ: 00306974639366, 00302102131940
e-mail:  info@emedi.gr
           sevvimalliou@gmail.com
Φέρτε τα φάρμακα που δεν χρειάζεστε. Θα κάνετε καλό στην υγεία όσων δεν μπορούν να τα βρουν και να τα προμηθευτούν...
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, όλους όσους βοηθούν τους άπορους συνανθρώπους τους.
ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ)
1. tb Nexium 40mg (14 δισκ.), Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 6/2014 (έχουν διατεθεί)
2. tb Nexium 40mg (28 δισκ.), Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 6/2014 (έχουν διατεθεί)
3. tb Prezolon 5mg, Κουτιά Νο 12, Ημ. λήξεως: 11/2015
4. Πόσιμο διάλυμα Cirloton 5mg/ml, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 3/2014
5. c.t. Calcioral D3 (500MG+10mg), Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 4/2014
6. Inh. Biosonide 0,5/2ml, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 3/2014
7. tb Frumil (40+5), Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 6/2014 (έχουν διατεθεί)
8. tb Lasix 40mg, Κουτιά Νο 4, Ημ. λήξεως: 10/2016
9. tb Crestor 10mg, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 07/2014
10. sacks Trofocard, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 05 & 11/2014
11. tb Trofocard, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 11/2014
12. tb Salospir 80mg, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 10/2014
13. Πόσιμο διάλυμα Ladose 20mg/5ml, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 03/2013 (έχει λήξει)
14. caps Assoprol 20mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 03/2013 (έχει λήξει)
15. One-Alpha 1μg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 07/2012 (έχει λήξει)
16. tb daflon 500mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 01/2015
17. tb PRAVACHOL 20mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 04/2013
18. tb Loresor 100mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 05/2016
19. Πόσιμο εναιώρημα Nystamysyn, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 07/2014
20. tb Dalacin C 300MG, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 09/2014, 02/2016
21. tb Bactrimel (800+160mg), Κουτιά Νο 4, Ημ. λήξεως: 08/2013, 04/2016, 05/2016, 08/2016
22. tb Avelox 400mg, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 01/2015 & 04/2015 (έχουν διατεθεί)
23. tb ZYVOXID 600mf, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 04/2014
24 Fl Colistin 1.000.000, Κουτιά Νο 24, Ημ. λήξεως: 12/2013 & 03/2014  04/2014 & 05/2014
25. tb Ciproxin 500 mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 01/2016
26. inj Taxotere 20mg/1ml, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 10/2012 (έχει λήξει)
27. sacks Polimod 800mg, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 10/2013
28. Fl Retacrit 40.0000 IU/1,0 ML (ημ. λήξεως 11-2012), Bt No I (ΕΝΑ) 4 ενέσεις. (Ημ. λήξεως: 1/11/2012) (έχει λήξει)
29. Mozobil injections 24mg (Η κάθε ένεση κοστίζει 9.272,66 ευρώ), (Ημ. λήξεως: 03/2013) (έχει λήξει)
30. Xeloda (capecitabine) 500mg, Κουτί Νο Ι (ανοιγμένο), (Ημ. λήξεως:  01-2014)
31. Avastin (Bevacizumab) 100mg, Κουτί Νο ΙI, Ημ. λήξης: 01/02/2013 (Φάρμακο ενδοφλέβιο) (έχουν διατεθεί)
32. Avastin (Bevacizumab) 400mg, Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 01/04/2013 (Φάρμακο ενδοφλέβιο) (έχουν διατεθεί)
34. tb Zantac 150mg Κουτί Νο Ι, Ημ. λήξης: 08/2012 (έχει διατεθεί)
35. Fl Granocyte 34MIU/ml Κουτί No I. Ημ. λήξης: 11/2012 (έχει λήξει)
36. tb Vasexten 10mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 11/2013
37. tb Atacand 8mg Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 12/2014
38. tb Medrol 16mg Κουτί Νο ΙΙΙ, Ημ. λήξης: 03/2016 (έχει διατεθεί)
39. tb Natecal D3 1500/400mg Κουτί Νο Ι, Ημ. λήξης: 01/2012 (έχει λήξει)
40. tb Flagyl 500mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 06/2011 (έχει λήξει)
41. tb Mesulid 100mg Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 05/2014
42. tb Belifax 20mg Κουτί Νο ΙΙΙ, Ημ. λήξης: 03/2014
43. tb Xefo 8mg Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 12/2012 (έχει λήξει)
44. sacks Trebon Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 03/2016
45. tb Primperan Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 09/2015
46. tb Belifax 20mg Κουτί Νο ΙΙ, Ημ. λήξης: 02/2014 
47. tb Resoferon  Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 08/2014
48. tb Resoferon  Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 12/2014
49. tb Voltaren 50mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 01/2014
50. sup Voltaren 50mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 03/2014
51. tb Voltaren 75mg Retard Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 08/2013 (έχει λήξει) 
52. tb Januvia 100mg Κουτί No IΙ (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 07/2014
53. tb Januvia 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2014
54. tb Januvia 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2013 (έχει λήξει)
55. Oral sol. Solian 100mg Κουτί No IΙ (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 04/2013 (έχει λήξει)
56. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No IΙ (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 12/2013
57. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No I (ΕΝΑ), (ανοιγμένο) Ημ. λήξης: 03/2014
58. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2014
59. tb Resoferon Κουτί No II (DYO)  Ημ. λήξης: 08/2014
60. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2016
61. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2015
62. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2016
63. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2016
64. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2015
65. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No IΙI (ΤΡΙΑ)  Ημ. λήξης: 08/2013 (έχει λήξει)
66. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2013
67. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2013 (έχει λήξει)
68. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2014
69. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2013
70. tb Micardis 40mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 01/2013 (έχει λήξει)
71. Sinemet (250/25)mg Κουτί No IΙI (ΤΡΙΑ)  Ημ. λήξης: 01/2013 (έχει λήξει)
72. oral gatts Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2013 (έχει λήξει)
73. sir Becozyme-S Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2013 (έχει λήξει)
74. tb Ciproxin 500mg (10 δισκία) Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2016
75. tb Frumil (40+5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2013 (έχει λήξει)
76. tb Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 07/2015
77. caps Diabemine 375 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 010/2016 (Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής για τον έλεγχο σακχάρου)
78. caps Menolyte Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2014 (Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής για τους φυτοφάγους-vegeterians)
79. caps candidophilus Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2014 (Συμπλήρωμα διατροφής για ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου-προβιοτικό)
80. caps cardioplex 1000mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2015 (Συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη Ε, και ω-3 λιπαρά οξέα για την καλή λειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος)
81. tb thyrox 300mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2014 (Συμπλήρωμα διατροφής για υποθυρεοειδισμό)
(Το Diabemine είναι ελβετικό προϊόν botavie, ενώ τα Menolyte, candidophilus,  cardioplex και thyrox είναι από την Herbal Research International Ltd, της Αγγλίας.)
82. tb Glugophage 850mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 07/2016
83. caps Flagyl 500mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2015
84. oral solution Atarax 10mg/5ml Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2013
85. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2013 (έχει λήξει)
86. Fl Musco-Ril 4mg/2ml Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2013
87. tb Norgesic Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2014
88. oral gatts Xozal 5mg/ml  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2013 (έχει λήξει)
89. oral gatts Aloperidin 2mg/ml Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2015
90. cream Fubecot (2%+0,1%) Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 07/2013 (έχουν διατεθεί)
91. tb Brivir 125mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2014
92. tb Lonalgal Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2014
93. tb Duspatalin Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2013 (έχει λήξει)
ΔΩΡΕΑ Τσόκε Ευανθία
94. tb Cymbalta 60mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2015
95. needles Novofine 30G Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2016
96. syr duphalac Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2015
97. Neb Berovent 0,5 mg  Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 09/2014
98. Zyloren 250 mcg/2ml Κουτί No IV (ΤΕΣΣΕΡΑ)  Ημ. λήξης: 11/2015
99. inj Clexane 2.000IU/0,2ml  Κουτί No VII (ΕΠΤΑ)  Ημ. λήξης: 11/2015
100. tb Avelox 400mg Κουτί No I (ΕΝΑ)
101. Neb Pulmicort 0,5 mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 03/2014
102. Neb Pulmicort 0,5 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2014
103. tb Arimidex 1mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 07/2017
104. tb Lumaren 150mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2015
105. sachets Almora plus  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2015
106. tb Augmentin 1gr Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014
107. susp Nystamysyn Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014
108. tb Ciproxin 500 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2017
109. tb Augmentin 1gr  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014
110. tb Primperan 10mg  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2015
111. tb Triatec 5mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 07/2017
112. tb Procef 500 Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2014
113. tb Priotor 80mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2016
114. tb Priotor 80mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2016
115. inj Celestone Chronodose Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2014
116. gatts Cosopt Κουτί No III (ΤΡΙΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014
117. gatts Cosopt Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2014
118. tb Manyper 20mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 06/2015
119. tb Manyper 20mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 05/2015
120. Adenuric 80mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2014
121. inj HumanPen Ergo Κουτί No I (ΕΝΑ) (συσκευή χορήγησης ινσουλίνης).
122. gatts Algaphan Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 04/2015
123. gatts Algaphan Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2014
124. gatts Algaphan Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2015
125. spray Spregal  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2013
126. needles novofine 30G  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2017
127.  tb Triatec 5mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 06/2017
128. tb Tavanic 500mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2017
129. tb Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2016
130. tb Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2016
131. tb Filicine 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2017
132. tb Fisiotens 0,2mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2014
133. tb Lobivon 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 11/2013
134. tb Biofenac 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014
135. Inh. Atrovent 20mcg/d Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2015
136. tb Hygroton 50mg  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2014
137. Inh. powder Rolenium (250+50) Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2014
138. caps Norvasc 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2017
139. tb Zyloric 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2017
140. tb Ceclor 750mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2014
141. tb Thyrormone 0,1 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2016
142. tb Singulair 10mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 06/2014
143. tb Singulair 10mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 03/2014
144. Tb Tavor 1mg Κουτί No IV (ΤΕΣΣΕΡΑ)  Ημ. λήξης: 03/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου