Αρχική

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Η λίστα των φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ


Γκρέιπφρουτ και φάρμακα
Το γκρέιπφρουτ και ο χυμός γκρέιπφρουτ έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με πολλά φάρμακα.
Μια σειρά από οργανικές ενώσεις, που προσδιορίζονται ως παράγωγα της φουρανοκουμαρίνης, μέσω του κυτοχρώματος Ρ450 και του ενζύμου CYP3A4 επιδρούν στο μεταβολισμό των φαρμάκων στο συκώτι και στο έντερο.
Ωστόσο, οι βιοδραστικές ενώσεις στο χυμό γκρέιπφρουτ μπορούν επίσης να παρεμποδίσουν την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη και τα οργανικά πολυπεπτίδια μεταφοράς ανιόντων, (OATPs) είτε αυξάνοντας είτε μειώνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου.
Το 1989 μία φαρμακολογική μελέτη αξιολόγησε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης της αιθανόλης με τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου διϋδροπυριδίνης και φελοδιπίνη. Ο χυμός γκρέιπφρουτ χρησιμοποιήθηκε ως ένα πρόσθετο γεύσης για να καλύψουν τη γεύση του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν αρκετές φορές αύξηση στις συγκεντρώσεις της φελοδιπίνης σε σύγκριση με αποτελέσματα από άλλες έρευνες του φαρμάκου. Επιπλέον, υπήρξαν χαμηλότερες τιμές πίεσης του αίματος και πιο δυσμενείς παρενέργειες σε σύγκριση με την ομάδα των ασθενών που πήραν φελοδιπίνη μόνο. Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι ο χυμός γκρέιπφρουτ προκαλεί αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας της  φελοδιπίνης και ότι  το γκρέιπφρουτ επηρέαζε τις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες του φαρμάκου.
Τα ακόλουθα φάρμακα  επηρεάζονται από την αναστολή του CYP3A4 από τις ενώσεις του γκρέιπφρουτ:
-Οι βενζοδιαζεπίνες τριαζολάμη, από του στόματος χορηγούμενη μιδαζολάμη, από του στόματος χορηγούμενη triazepam, διαζεπάμη, αλπραζολάμη και κουαζεπάμη.
-Η ριτοναβίρη αναστέλλει το CYP3A4 εμποδίζοντας τον μεταβολισμό των αναστολέων πρωτεάσης  σερτραλίνη.
- Μερικές στατίνες, όπως η ατορβαστατίνη, λοβαστατίνη και η σιμβαστατίνη, αλλά δεν επηρεάζει η λήψη γκρέιπφρουτ τις  πραβαστατίνη, φλουβαστατίνη ή ροσουβαστατίνη.
-Διϋδροπυριδίνες, όπως η φελοδιπίνη, νικαρδιπίνη, νιφεδιπίνη, νισολδιπίνη, νιτρενδιπίνη, λοσαρτάνη.
-Το αντιβηχικό δεξτρομεθορφάνη.
-Η μοδαφινίλη. 
-Η ρεπαγλινίδη.
-Η βεραπαμίλη.
-Η βουσπιρόνη. Ο χυμός γκρέιπφρουτ αύξησε τις  μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα και την AUC της βουσπιρόνη 4,3-και 9.2-φορές, αντίστοιχα, σε μια τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη.
-Η λεβοθυροξίνη.
- Αντιαρρυθμικά, όπως η αμιωδαρόνη, η δρονεδαρόνη, η κινιδίνη, η δισοπυραμίδη, η προπαφαινόνη και η καρβεδιλόλη.
-Αντιισταμινικά, όπως η αστεμιζόλη και τερφεναδίνη.
-Η σισαπρίδη.
-Τα φάρμακα για τη Στυτική δυσλειτουργία sildenafil, η ταδαλαφίλη, και βαρδεναφίλη.
-Τα φάρμακα για την ημικρανία εργοταμίνη, αμιτρυπτιλίνη και νιμοδιπίνη.
-Η φλουβοξαμίνη.
-Η Κωδεΐνη και Tramadol. Μειώνει την ποσότητα της κωδεΐνης που μετατρέπεται από το CYP3A4 σε norcodeine αυξάνοντας έτσι την ποσότητα που μεταβολίζεται σε μορφίνη. Η ίδια η μορφίνη πάντως, δεν επηρεάζεται από χυμό το γκρέιπφρουτ, καθώς δεν μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα P450.
-Η κυκλοσπορίνΗ. Τα επίπεδα της κυκλοσπορίνης στο αίμα αυξάνοΝται εάν λαμβάνεται με χυμό γκρέιπφρουτ. Ένας πιθανός μηχανισμός εμπλέκει την συνδυασμένη αναστολή της εντερικής CYP3A4 και της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης, η οποία δυνητικά οδηγεί σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ., νεφροτοξικότητα). Τα επίπεδα αίματος του tacrolimus μπορεί, επίσης, να επηρεάζονται εξίσου για τον ίδιο λόγο, όπως με την κυκλοσπορίνη. Και τα δύο φάρμακα είναι οι αναστολείς της καλσινευρίνης.
-Η ομεπραζόλη.
-Η ζολπιδέμη. Ελάχιστη ή και καμία αλληλεπίδραση με χυμό γκρέιπφρουτ.
-Η οξυκωδόνη (Η οξυκωδόνη μεταβολίζεται από το σύστημα του κυτοχρώματος Ρ450, και συγκεκριμένα από το CYP3A4, εκ των οποίων το φλαβονοειδές Μπεργαμοττίνη είναι ένας ισχυρός αναστολέας)
-Η hydrocodone (το ηπατικό κυτόχρωμα  P450 με το ένζυμο  CYP2D6 την μετατρέπει σε υδρομορφόνη, που ένα πιο ισχυρό οπιοειδές).
-Η διυδροκωδεΐνη.
-Η quetiapine.
-Η μεθαδόνη αναστέλλει το μεταβολισμό της μεθαδόνης και αυξάνει τα επίπεδα στον ορό. 
-Η βουπρενορφίνη μεταβολίζεται σε νορβουπρενορφίνης από το κυτόχρωμα Ρ450-ισοένζυμο 3Α4.
-Οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, συμπεριλαμβανομένου του imatinib (Gleevec) και nilotinib (Tasigna), που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας και των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων. Όσον αφορά το imatinib (Gleevec) η συγχορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο πλάσμα του imatinib. Συν-χορήγηση του imatinib με άλλο συγκεκριμένο τύπο χυμού εσπεριδοειδών που ονομάζεται χυμός  πορτοκαλιού Σεβίλλης,  που συνήθως δεν καταναλώνεται ως χυμός λόγω της ξινής γεύσης του, αλλά βρίσκεται σε μαρμελάδες δεν επιτρέπεται, επίσης. Ο χυμός αυτού του πορτοκαλιού έχει αναφερθεί ότι είναι ένας πιθανός αναστολέας του CYP3A ενζύμου, χωρίς να επηρεάζει την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη, όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με κυκλοσπορίνη. 
-Η Τραζοδόνη. Ελάχιστη ή και καμία αλληλεπίδραση με χυμό γκρέιπφρουτ.
-Τα ανθελμινθικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ορισμένων παρασιτικών λοιμώξεων, πραζικουαντέλη, αλβενδαζόλη και μεβενδαζόλη).
-Η καρβαμαζεπίνη. Το γκρέιπφρουτ ή ο χυμός γκρέιπφρουτ επιβραδύνει τη διάσπαση αυτού του φαρμάκου, και προκαλεί αύξηση του επιπέδου αυτού στο αίμα.
-Η Λοπεραμίδη.
-Η κολχικίνη.
-Το erlotinib (Tarceva).
-Η ακεταμινοφαίνης και η παρακεταμόλη.
Η ισομορφή CYP3A4 του κυτοχρώματος Ρ450 βρίσκεται τόσο στο ήπαρ όσο και στα εντερικά κύτταρα.  Πολλά από του στόματος φάρμακα μεταβολίζονται από το ένζυμο. Πολλές οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στα γκρέιπφρουτ και συγκεκριμένα στο χυμό γκρέϊπφρουτ ασκούν ανασταλτική δράση στο μεταβολισμό του φαρμάκου από το ένζυμο. Έχει αποδειχθεί ότι οι φουρανοκουμαρίνες είναι υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση αυτή και όχι τα φλαβονοειδή. Ο κατάλογος των δραστικών φουρανοκουμαρινών περιλαμβάνουν: Μπεργαμοττίνη, bergapten, bergaptol και 6 ', 7'- διϋδροξυμπεργαμοττίνη.
Αυτή η αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν το φάρμακο έχει ένα χαμηλό θεραπευτικό δείκτη, έτσι ώστε μια μικρή αύξηση της συγκέντρωσης στο αίμα μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ της θεραπευτικής επιτυχίας και της τοξικότητας. Ο χυμός γκρέιπφρουτ αναστέλλει το ένζυμο μόνο εντός του εντέρου και όχι στο ήπαρ ή αλλού στο σώμα, όταν γίνεται με ένεση.
Ένας άλλος μηχανισμός της αλληλεπίδρασης είναι ενδεχομένως μέσω της Ρ-γλυκοπρωτεϊνης (Pgp), που εντοπίζεται στα εντεροκύτταρα.  Η Pgp μεταφέρει τα λιπόφιλα μόρια έξω από τα κύτταρα εντέρου  πίσω στα εντερικό αυλό. Τα φάρμακα που διαθέτουν ιδιότητες λιπόφιλες είτε μεταβολίζονται από το CYP3A4 ή αφαιρούνται στο έντερο από τον Pgp μεταφορέα. Τόσο η Pgp όσο και οι CYP3A4 μπορεί να συνεργούν ως εμπόδιο σε πολλά χορηγούμενα φάρμακα από το στόμα. Συνεπώς αναστολή τους (και των δύο ή μόνο του ενός), μπορεί να αυξήσει σημαντικά την βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου.
Η αλληλεπίδραση που προκαλείται από τις ενώσεις γκρέιπφρουτ διαρκεί για μέχρι 24 ώρες και η επίδρασή της είναι η μέγιστη όταν ο χυμός καταπίνεται με το φάρμακο ή έως 4 ώρες πριν από το φάρμακο.
Τα φλαβονοειδή που υπάρχουν σε υψηλότερη συγκέντρωση στο χυμό γκρέιπφρουτ είναι η ναριγκίνη, η οποία στον άνθρωπο μεταβολίζεται σε ναρινγενίνη. Υπάρχουν επίσης και άλλα φλαβονοειδή στο χυμό γκρέιπφρουτ, σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις.
Ο χυμός πορτοκαλιού δεν περιέχει νερανζίνες σε τόσο υψηλή συγκέντρωση, αλλά  περιέχει εσπεριτίνη.  Μερικές φορές συνιστάται ως υποκατάστατο. Ο χυμός του λάιμ και τα πορτοκάλια Σεβίλλης μπορούν, επίσης, να αναστείλουν το μεταβολισμό των φαρμάκων, όπως και ο χυμός μήλου με ορισμένα φάρμακα.
Φάρμακα που επηρεάζονται από το χυμό γκρέιπφρουτ
Φάρμακα που επηρεάζονται από το χυμό γκρέιπφρουτ
Κατηγορία φαρμάκου
Μεγάλη αλληλεπίδραση
Mικρή αλληλεπίδραση
Αντιαρρυθμικά φάρμακα
amiodarone
dronedarone
 
Αντιισταμινικά
terfenadine 
diphenhydramine 
astemizole 
 
Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου
 
felodipine
nicardipine
nifedipine
nimodipine
nisoldipine
isradipine 
Φάρμακα για τη χοληστερίνη στατίνες(HMG-CoA reductase inhibitors)
simvastatin
lovastatin
atorvastatin
cerivastatin 
Αντιβηχικά
dextromethorphan
 
Φάρμακα Στυτικής δυσλειτουργίας
 
sildenafil
tadalafil
vardenafil 
HIV αναστολείς πρωτεάσης
 
saquinavir
ritonavir
nelfinavir
amprenavir 
Ορμόνες
 
ethinyl estradiol
methylprednisolone 
Ανασοκατασταλτικά
 
cyclosporine
tacrolimus
sirolimus
mercaptopurine
Αντικαταθλιπτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά
buspirone 
triazolam
midazolam
diazepam
zaleplon
alprazolam
Άλλα ψυχοτροπικά
 
carbamazepine
trazodone
quetiapine
fluvoxamine
nefazodone 
Διάφορα άλλα φάρμακα
cisapride 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου