Αρχική

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Nilotinib για την χρόνια μυελογενή λευχαιμία
Καλύτερη ανταπόκριση των ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία σε χρόνια φάση στο nilotinib.
Δύο μελέτες Φάσης III από το κλινικό ερευνητικό πρόγραμμα ENEST, δείχνουν ότι διπλάσιο ποσοστό ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+ ΧΜΛ) σε χρόνια φάση, που έλαβαν θεραπεία με nilotinib (Tasigna) πέτυχαν βαθύτερα επίπεδα ανταπόκρισης συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με imatinib.
Δεδομένα 36 μηνών της μελέτης ENESTnd  έδειξαν ότι το nilotinib υπερτερεί έναντι του imatinib στη θεραπεία νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με Ph+ ΧΜΛ σε χρόνια φάση, με το 32% των ασθενών που έλαβαν nilotinib να πετυχαίνουν το βαθύτερο επίπεδο ανταπόκρισης σε σύγκριση με το 15% ασθενών που έλαβαν imatinib.
Η ανάλυση δεδομένων 12 μηνών της μελέτης ENESTcmr που έδειξε ότι η αλλαγή θεραπείας από imatinib σε nilotinib σε ασθενείς με ανιχνεύσιμα επίπεδα της πρωτεΐνης Bcr-Abl (που προκαλεί την παραγωγή καρκινικών κυττάρων στην Ph+ ΧΜΛ), οδήγησε σε βαθύτερη μοριακή ανταπόκριση, σε σύγκριση με ασθενείς που συνέχισαν να λαμβάνουν imatinib, με 23% των ασθενών που άλλαξαν θεραπεία σε nilotinib να πετυχαίνουν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα Bcr-Abl σε σύγκριση με 11% που παρέμειναν σε θεραπεία imatinib.
Βιβλιογραφία
48ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου