Αρχική

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Διερεύνηση αρτηριακής υπέρτασης


Διερεύνηση αυξημένης αρτηριακής πίεσης
Για τη διερεύνηση της Αρτηριακής Πίεσης απαιτούνται οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις:
-Γενική Αίματος
-Τ.Κ.Ε
-Γενική Ούρων
-Σάκχαρο
-Ουρία
-Ουρικό Οξύ
-Χοληστερίνη
-Τριγλυκερίδια
-HDL
-LDL
-SGOT
-SGPT
-K-Na
-Κρεατινίνη
-Ρενίνη
-Αλδοστερόνη
-Κορτιζόλη
-VMA ούρων 24ώρου
-Μετανεφρίνες ούρων 24ώρου
-Κατεχολαμίνες ούρων 24ώρου
-Ακτινογραφία θώρακος
-24ωρη καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης
-Ηλεκτροκαρδιογράφημα
-Triplex καρδιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου