Αρχική

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Μπορούν όλοι να κάνουν δημόσιες σχέσεις;


Το επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων είναι ένα επάγγελμα πολύ παρεξηγημένο στην Ελλάδα
Ο απλός κόσμος νομίζει ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι το επάγγελμα του ψεύδους.
Και όμως δεν είναι έτσι.
Οι δημόσιες σχέσεις ως επάγγελμα διέπεται από κανόνες, συγκεκριμένες πρακτικές και μεθοδολογίες.
Για να πετύχει κάποιος στις δημόσιες σχέσεις και να πετύχει και το προϊόν που προωθεί πρέπει να είναι ειλικρινής. Ναι! Καλά διαβάσατε ειλικρινής.
Η επικοινωνιακή πολιτική, τα θετικά χαρακτηριστικά που εκπέμπει κάποιος, που κάνει δημόσιες σχέσεις και η μεθοδολογία ανάδειξης των καλών και αποτελεσματικών διαστάσεων του προϊόντος, πρέπει να συνοδεύονται από την πραγματικότητα και την ειλικρίνεια.
Φυσικά, ένας άνθρωπος εξωστρεφής, επικοινωνιακός, γρήγορος και αποτελεσματικός είναι πιθανότερο με την γοητεία του να πετύχει γρηγορότερα.
Όσοι δεν έχουν το χάρισμα μπορούν να μάθουν να αναδεικνύουν άλλα χαρακτηριστικά, γιατίη ικανότητα επικοινωνίας μπορεί να εξελιχθεί μέσα από κατάλληλες τεχνικές.
Γιατί, τελικά αυτός που θεωρείται ελκυστικός είναι αυτός που όχι έχει μόνο χαρίσματα, αλλά μπορεί και να τα εξωτερικεύσει...
emedi life coaching
Βιβλιογραφία
The Practice of Public Relations (11th Edition), by Fraser P. Seitel, by amazon books

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου