Αρχική

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Έλεγχος για την πηκτικότητα αίματος


Έλεγχος για την πηκτικότητα αίματος
-Χρόνος ροής
-Χρόνος πήξης
-PT
-aPPT
-Ινωδογόνο
-Πρωτεΐνη C
-Πρωτεΐνη S
-Πλασμινογόνο
-Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
-α1 Αντιπλασμίνη
-Αναστολέας ενεργ. πλασμινογόνου PAI
-Φιμπρονεκτίνη
-Αντιπηκτικό λύκου
-Μετάλλαξη προθρομβίνης
-Ομοκυστεϊνη
-Μετάλλαξη ομοκυστεϊνης
-Αντίσταση στην πρωτεϊνη C
-Παράγοντας V (LEIDEN)
-Παράγοντας 8 VIII
-Αντισώματα έναντι καρδιολιπινών IgG, IgM, IgA
-Παράγοντας 9  (IX)
-Παράγοντας 10 (X)
-ΑΝΤΙ Χα
-ΑΝΤΙ ΙΙ
-Παράγοντας Von Willebrand


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου